Cammeleur-partners verschillen van mening over oplossing problemen

Foto:

Het is de vier Cammeleurpartners – Theek 5, ContourdeTwern, DonckHuys en het Kunstpodium – niet gelukt om samen tot een toekomstvisie te komen, die de Cammeleur financieel gezond moet houden en de samenwerking moet versterken.

De partners verschillen met elkaar van mening over wat nu precies de problemen zijn in het Cammeleur-concept en hoe die het beste opgelost kunnen worden. Om uit de impasse te komen, hebben ze de opdracht teruggegeven aan de gemeente. ‘De meest logische oplossing,’ volgens de partners, want de gemeente wordt niet gehinderd door de individuele belangen van de vier organisaties.

Door: Bernadette Klerx

‘Rust in complexe situatie’
Met het ‘afstaan’ van de opdracht aan de gemeente accepteren de partners dat hun invloed op de inhoud van het toekomstplan nu een stuk minder wordt, maar zij zien dat op dit moment als de meest effectieve stap ‘om rust en duidelijkheid te creëren in deze complexe situatie’. Het wil overigens niet zeggen, dat het concept van de Cammeleur van tafel wordt geveegd. De ambitie om onder één dak samen te werken en elkaars activiteiten te versterken, blijft overeind, zo hebben de partners uitdrukkelijk aan de gemeente laten weten.

Rapportcijfer: een dikke 7
In september 2018 opende de Cammeleur zijn deuren met een ongekend succesvol openingsweekend vol met festiviteiten. Nieuw voor Dongen was het concept van De Cammeleur: vier organisaties onder één dak, die door intensief samenwerken elkaars activiteiten konden versterken; en voor de Dongenaar een centrale plek in hartje Dongen waar hij terecht kan voor sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, een echte ‘huiskamer’ voor Dongen. Een jaar na de opening bleek uit gesprekken en een enquête onder bezoekers en gebruikers dat het concept een succes was. Gebruikers en bezoekers gaven de Cammeleur een gemiddelde waardering van 7,2.

Zorgen
Maar er kwamen ook al snel zorgen. Het concept van samenwerking moest nog beter benut worden, zodat het voor alle partijen ‘winst’ op zou leveren, op financieel, inhoudelijk en organisatorisch gebied. De partners met ieder hun eigen identiteit en belangen moesten nog wennen aan het samenwerken. En ook de (organisatie van de )horeca was een zorgenkindje. Steeds duidelijker drong de vraag zich op: ‘Hoe houden we De Cammeleur ook voor de toekomst financieel gezond en zorgen we ervoor dat het een succes blijft’.

Hoe nu verder?
De toekomst van de Cammeleur was ook regelmatig onderwerp van gesprek en discussie in de gemeenteraad. Daarom ging in april een stuurgroep aan de slag (met daarin vertegenwoordigers van alle partners en ambtelijke ondersteuning) om zich indringend over de toekomst van De Cammeleur te buigen en de nieuwe koers handen en voeten te geven. Knelpunten werden in kaart gebracht en mogelijke oplossingen op het gebied van inhoud, organisatie en financiën passeerden de revue. Dit alles met het doel om in december met een gedegen toekomstplan te komen, zoals wethouder René Jansen aan de raad had beloofd.

Vastgelopen
Maar dat is nu dus vastgelopen.  De stuurgroep zag er ook geen heil in om meer tijd te vragen voor de uitwerking van het plan, ‘gezien de complexiteit van de opgave en de knelpunten in de samenwerking.’ Het College heeft begrip voor de overwegingen van de stuurgroep en gaat nu zelf aan de slag om het toekomstplan af te ronden. Dat heeft echter enige tijd nodig. ‘De uitwerking zal zorgvuldig, in een zo snel mogelijk tempo, plaatsvinden’, laten B&W in een informatiebrief aan de raad weten. Binnenkort zal duidelijk worden hoe lang het nieuwe plan nog op zich laat wachten.

Reacties