Ingezonden: Begroting 2021-2024 gemeente Dongen

Foto:

Ingezonden door Volkspartij Dongen

De Volkspartij Dongen heeft de afgelopen jaren haar goede intenties laten zien door te staan  voor een solide financiële huishouding. Dit was geen gemakkelijke weg, dat er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden is helder. Ook de komende periode wordt deze opgave niet eenvoudig en daar zullen alle burgers iets van merken.

Om huidige voorzieningen op een behoorlijk niveau te houden zijn investeringen nodig. Daarnaast stijgen de kosten om deze voorzieningen in stand te houden.  De gemeente verkrijgt de financiële middelen door eigen inkomsten (zoals o.a.  OZB, rioolheffing, leges, toeristenbelasting), geld van de Rijksoverheid of lenen.

Maar er zijn meerdere onzekere factoren die behoorlijke impact kunnen hebben op de gemeentelijke financiële situatie; met name Covid-19 en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit zorgt voor een verhoogd risicoprofiel van onze gemeente. Waakzaamheid en alertheid blijven geboden. Het is voortdurend zoeken naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Gaan we investeren of stellen we zaken uit? Worden er voorzieningen geschrapt of aangepast? De Volkspartij Dongen zal de financiële positie van de gemeente scherp mee in de gaten houden!

Tijdens de raadsvergadering van 12 november bleek brede steun voor de grote lijn in Dongen voor volgend jaar met het mooie resultaat dat de gemeenteraad de begroting unaniem heeft aangenomen!

Als Volkspartij Dongen hebben wij een aantal aangenomen moties ingebracht;

  • zo is de wethouder verzocht onderzoek te gaan doen naar zelfbewoning van starterswoningen en alternatieve woonvormen.
  • hebben wij de opdracht gegeven om te komen tot gebiedsvisie Dongedal.\
  • worden de wijkschouwen, die moeten leiden tot betere toegankelijkheid van de openbare ruimte (zie ons verkiezingsprogramma) uitgevoerd.
  • wordt het Hertog-Jan veld hopelijk eindelijk toegevoegd aan het complex van Olympia’60 èn komt er een nieuw trapveldje tussen beide voetbalverenigingen.

Wij als Volkspartij Dongen gaan deze uitdagingen met de toekomstige investeringen niet uit de weg. Wij proberen, ook voor de langere termijn, een solide basis te leggen ter behoud van een behoorlijk voorzieningenniveau zodat we samen trots kunnen zijn op ons prachtig
dorp Dongen en de haar even mooie omliggende dorpskernen ‘s Gravenmoer, Klein Dongen en Vaart.

Fractie Volkspartij Dongen

Reacties