Ingezonden: Gemeente Dongen draait burger een poot uit met snippergroen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden (Naam en gegevens van de inzender zijn bij redactie bekend)

Bijgaand een reactie op het verwerpen van de motie van D66 en de Ouderenpartij Dongen tijdens begrotingsbehandeling om de prijzen voor snippergroen aan te passen.

Gemeente Dongen draait burger een poot uit met snippergroen. Dongen is duurder dan Wassenaar.

Citaat wethouder van Boxtel : Er was ook helemaal niks mis met die prijs. ‘Snippergroen kost € 240 per m2 en dat is volgens ons een reële prijs. Want als iemand dat extra stukje grond aan zijn perceel kan toevoegen, ontstaat er meer woongenot en zijn er meer mogelijkheden tot aanbouw en bijbouwen. En dat betekent dan weer dat de waarde van de woning toeneemt’, verklaarde ze. (bron: Dongen-Nieuws dd 18 nov)

Als je dit maar vaak genoeg herhaalt, ga je er zelf ook in geloven. De bewering dat woongenot en waardevermeerdering rechtvaardigt een prijs te hanteren van meer dan 2x het landelijk gemiddelde wordt op geen enkele manier door de gemeente onderbouwd. Hoeveel is woongenot waard? Hoeveel wordt een huis meer waard? Dat wordt niet onderbouwd. Het is een mening waar de gemeente zich al jaren lang aan vastklampt.

Ze noemen het een ‘marktconforme prijs’ Opvallend, want om dat te kunnen bepalen moet je dat toch toetsen aan de ‘markt’ , dus aan wat andere gemeenten doen, of wat een dergelijk stuk grond echt waard is bij verkoop. Uit diverse onderzoeken door steller van dit stuk, en navraag bij een erkend taxateur en een NVM-makelaar is echter gebleken dat een reële waarde per meter nog niet op de helft ligt van wat de gemeente Dongen vraagt.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 83 (van de 355) Nederlandse gemeenten. Dat is, op zijn minst, een representatieve steekproef. Slechts twee gemeenten waren duurder dan Dongen. Slechts 5 gemeenten (incl. Dongen) zaten in prijs boven de € 200,- m2. Zelfs Wassenaar, toch een van neerlands duurste gemeenten, vraagt minder dan € 200,- Uit dit onderzoek komt een gemiddelde prijs van zo’n € 115,- Ook een onafhankelijk taxateur en een NVM-makelaar bevestigen dat een reëel prijs tussen de 100 en 150 euro zou moeten liggen. Een enorm verschil van inzicht over het begrip ‘reële prijs’ of ‘marktconforme prijs’ is daarmee wel aangetoond.

De gemeente wil dit signaal echter niet horen. Sterker nog, aan de verantwoordelijk wethouder is de vraag gesteld om een onafhankelijke partij eens naar de kwestie te laten kijken. Dat verzoek is weggewuifd. Want, ongeacht de uitkomst van een dergelijk onderzoek, de gemeente houdt toch vast aan het geldende tarief.

Natuurlijk zijn er ook gemeenten die stunten met de prijs omdat ze , vaak uit financiële nood geboren, afstand willen doen van snippergroen (€ 60 a € 75,- m2). Dat wil Dongen niet, geen actief verkoop-beleid. Maar met een woekerprijs van ruim het dubbele van wat gangbaar is, wordt juist een ontmoedigingsbeleid gevoerd.

De wethouder stelt: ‘dat is volgens ons een reële prijs’, maar onderbouwing van deze bewering blijft achterwege. Het simpele feit dat er nog steeds transacties plaatsvinden, bevestigt voor de gemeente dat de prijs prima is. Maar is het niet zo dat mensen die heel graag grond willen aankopen, een poot wordt uitgedraaid? Inwoners van Dongen kunnen niet anders dan bij de gemeente Dongen aankloppen, er is geen markt in snippergroen. Take it or leave it, dus.

Deze discussie is al enige jaren bekend bij de gemeente. In de afgelopen periode hebben een aantal inwoners grond gekocht van de gemeente. Voorbeeld: Stel dat dat om 100 m2 gaat, dan hebben ze daar dus zo’n  € 24.000,- euro voor betaald. Als je toevallig elders in Nederland woont, kost je dat slechts € 11.500,-. (op basis van gemiddelde uit onderzoek)
Noem het wat je wilt, maar, dan wordt je toch echt voor €12.500,- een poot uitgedraaid??

Bijgaand doe ik dan ook een oproep aan Dongenaren die de afgelopen jaren tegen woekerprijzen grond hebben gekocht, Dongenaren die het momenteel overwegen of Dongenaren die vanwege die woekerprijzen hier juist vanaf hebben gezien, om zich bij mij te melden om zodoende samen een vuist te kunnen maken. In mijn, tot op heden, eenzame strijd heb ik dit besef nog niet door kunnen laten dringen bij de lokale bestuurders. Deze discussie zou niet gevoerd worden als het om een paar tientjes per vierkante meter ging of als Dongen eveneens een torenhoge verkoopprijs van bijvoorbeeld bouwgrond zou hanteren. Maar dat is niet zo. Dit beleid wijkt zo gigantisch af van de rest van Nederland. Onrecht, omdat je toevallig in Dongen woont.

Het is een fabel te praten over ‘een reële prijs of marktconforme prijs’. Het zou de gemeente sieren te erkennen dat ze gewoon liever niet van het snippergroen af wil en met een absurd hoge prijs een drempel willen opwerpen om geïnteresseerden te ontmoedigen..

Naam en gegevens zijn bij redactie (en gemeente) bekend. Wilt u in contact komen met de inzender, dan kan dat via [email protected]

Reacties