Raad geeft zonder al te veel gemor zegen aan begroting 2021

Foto: CC0 Creative Commons

Zonder al te veel gemor heeft de gemeenteraad gisteren zijn zegen gegeven aan de begroting voor 2021. Daaraan ging wel een discussie tot na middernacht vooraf en een karrevracht aan moties en amendementen.

Ondanks grote zorgen over de zorgwekkende financiële positie, zagen partijen ook lichtpuntjes en kansen voor de toekomst en was er opvallend veel eensgezindheid over een aantal onderwerpen. Zo zette de voltallige raad een streep door de geplande investering van 4,2 miljoen voor aanpassingen aan het gemeentehuis en gaf de raad unaniem het College de opdracht om een plan van aanpak op te stellen om meer grip te krijgen op de risico’s van de schuldenpositie voor de langere termijn.

Door: Bernadette Klerx

De raad kreeg het ook voor elkaar dat er de komende jaren geld opgenomen wordt in de begroting voor het mantelzorgcompliment en er wordt eenmalig extra geld vrijgemaakt voor kleinschalige initiatieven om – juist in deze coronatijd – eenzaamheid te bestrijden. De invoering van de toeristenbelasting wordt nog eens goed onder de loep genomen en er wordt ook onderzocht of er een openbaar trapveldje kan komen op een stukje grond tussen Olympia ‘60 en DVVC .

Gemeentehuis: eerst onderzoek, dan pas geld
De raad vond de noodzaak om 4,2 miljoen te investeren voor aanpassingen aan het gemeentehuis onduidelijk en liet dat bedrag uit de begroting schrappen. ‘Er ontbreekt een allesoverziend plan, de overwegingen en uitgangspunten voor gemaakte keuzes zijn niet duidelijk. Wij willen eerst een gedegen onderzoek voordat we hiervoor geld beschikbaar stellen’ zo oordeelde de raad unaniem.

Schuldenlast: het zwaard van Damocles
De raad blijft zich ook onverminderd zorgen maken over de schuldenpositie. Want ondanks een sluitende begroting voor de komende jaren, ziet de financiële toekomst op de langere termijn er niet bepaald florissant uit. En daar werd de raad toch wel onrustig van. ‘De schuldenpositie wordt beoordeeld als ‘hoog risico’ en er liggen geen plannen om het risico terug te dringen. Met onze huidige ambities wordt het financieel risico nog groter. Het is daarom dringend noodzakelijk om een plan te maken hoe we hiermee op de langere termijn om moeten gaan’, vond de raad. En daarom diende ze unaniem een motie in, waarin het College de opdracht krijgt om uiterlijk in mei volgend jaar een plan van aanpak aan de raad te presenteren.

Vijandige houding maakt plaats voor samenwerking
De begroting voor 2021 is de eerste begroting in deze raadsperiode die unaniem is aangenomen. Het was ook de eerste keer dat de keiharde en ijskoude tegenstelling tussen coalitiepartijen VVD, PvdA en Volkspartij Dongen en oppositiepartijen CDA, D66 en Ouderenpartij verdwenen was. De vijandige houding had plaats gemaakt voor een ‘prettige samenwerking’. En ook dat is pure winst. De partijen vonden dat zelf ook. ‘We hebben hier een mooie begroting met mooie kansen. Alle partijen hebben constructief samengewerkt . We kunnen nu echt zeggen dat we in Dongen dingen samen doen, ’ stelde Volkspartij Dongen-fractievoorzitter Denise Kunst tevreden vast.

Annemarie van Eenennaam van het CDA was het roerend met haar eens . ‘Wij zijn blij met de toenadering, die wij hebben gevoeld. En we zijn helemaal blij dat we het CDA-sausje terugzien in de begroting en daarom kunnen we ook volmondig instemmen met deze begroting. En ook D66-raadslid Joeri de Jong en Jan Kennekens van de Ouderenpartij waren gelukkig met de constructieve houding.

Burgemeester Starmans had het laatste woord. ‘Ik ben erg trots op uw raad en ik feliciteer u met deze begroting en de manier waarop u samengewerkt heeft.’

Reacties