Meerderheid raad houdt voet bij stuk: geen reguliere feesten in De Salamander

Burgemeester Starrmans neemt het buurtonderzoek en de petitie in ontvangst uit handen van Annie Peeters en Tom Schoormans
Foto:

Meer dan 2000 handtekeningen onder een petitie, een uitgebreid buurtonderzoek en een hartstochtelijk peidooi van actiegroep De Salamander. Het mocht allemaal niet baten. Er gaat definitief een streep door de mogelijkheid voor reguliere feesten en partijen bij De Salamander.

VVD, Volkspartij Dongen en PvdA waren onverbiddelijk: voor een sportcafé zoals De Salamander zijn horeca-activiteiten volgens categorie 2 ( gebruik als ‘gewoon’ café) passend. Grote feesten en evenementen met kans op geluids- en verkeersoverlast horen daar niet bij, althans niet op reguliere basis, alleen bij wijze van uitzondering en maximaal 12 x per jaar. Dat laatste heeft, volgens de wethouder, overigens niets te maken met de horecacategorie of met het bestemmingsplan. “Dat heeft juist te maken met hoe het gebouw geïsoleerd is, gebleken uit akoestisch onderzoek. Als het gebouw beter geïsoleerd wordt, kan de muziek harder en kunnen gewoon feesten en partijen gegeven worden, zonder dat daar ontheffing voor hoeft te worden aangevraagd (mits niet boven de maximale toegestane geluidsnorm volgens het activiteitenbesluit uitgekomen wordt).”

Door: Bernadette Klerx

Oppositie: ‘Ga in gesprek’
Het CDA, D66 en de Ouderenpartij namen het tijdens de gemeenteraadvergadering op voor de uitbaters van De Salamander. ‘Wij begrijpen de keuze voor categorie 2, maar dit dossier kent een lange en moeizame geschiedenis, die kun je niet zomaar naast je neerleggen. Er zijn verwachtingen gewekt.’ vond D66-woordvoerder Marieke Schouten. Een motie van deze drie partijen om de besluitvorming uit te stellen tot 1 april 2021, om in een gesprek met de exploitanten tot een acceptabele oplossing te komen, kreeg geen verdere steun in de raad.

Klap in het gezicht
Het besluit van de meerderheid van de raad is een klap in het gezicht van Coert en Jolanda van Os, uitbaters van De Salamander en de vele klanten en buurtbewoners, die de afgelopen dagen massaal een petitie hebben ondertekend. ’s Middags voor de raadsvergadering overhandigde een afvaardiging van de actiegroep de petitie en de resultaten van het buurtonderzoek aan burgemeester Marina Starmans.

Verwachtingen gewekt
De discussie over de horeca-activiteiten bij De Salamander sleept al jaren. De familie Van Os wil graag – zonder beperkingen- grotere feesten en partijen geven in De Salamander en meent dat in het verleden daarvoor toezeggingen zijn gedaan en verwachtingen gewekt. Op basis daarvan heeft Van Os de exploitatie van het café overgenomen van de vorige uitbater. Volgens Van Os is hem bij de overname van het café toegezegd dat hij op dezelfde voet verder zou kunnen gaan als bij de oude Salamander. En dat betekent feesten en partijen, muziek en dansevenementen (horeca categorie 3) op reguliere basis.

Huurovereenkomst
In de huurovereenkomst met Van Os is sprake van horeca-activiteiten tot categorie 2. Het bestemmingsplan is met het besluit van gisteren ‘opgerekt’ van 1 naar 2. De uitbaters willen echter een aanpassing naar horeca 3 om akoestische redenen en zijn het dus niet eens met horeca categorie 2, wat hen zou beperken in de bedrijfsvoering. Coert en jolanda van Os beroepen zich daarbij op afspraken en toezeggingen uit het verleden. Binnen categorie 2 zijn overigens wel feesten en partijen mogelijk, maar dat mag maximaal 12 keer per jaar  en daarvoor moet ontheffing aangevraagd worden. Voor de collectieve evenementen zoals carnaval is dat niet het geval.

Buurtonderzoek: nauwelijks overlast
Drie weken geleden besprak de gemeenteraad dit onderwerp al. Het nieuws sloeg bij veel Dongenaren in als een bom en na een oproep op Facebook ontstond spontaan een actiegroep van omwonenden en klanten. Leden van de actiegroep gingen de wijk in om buurtonderzoek te doen. Er zijn 174 woningen bezocht. Annie Peeters van de actiegroep lichtte dat onderzoek donderdagmiddag uitvoerig toe. De uitkomst in een notendop: omwonenden ervaren niet of nauwelijks overlast en spraken allemaal hun vertrouwen uit dat Coert en Jolanda met goede oplossingen komen voor eventuele problemen.

Jeugd staat op straat
Tom Schoormans deed via de burgemeester nog een emotionele oproep aan de gemeenteraad om toch vooral het belang van de jeugd niet uit het oog te verliezen. ‘Wat is er nog over van vroeger’ zei hij. ‘Toen had je in Dongen volop cafés, waarvoor je in het weekend in de rij moest staan. De Salamander is de enige horecagelegenheid voor jong en oud waar het nog echt bruist. Wij zijn bang dat Coert en Jolanda de bedrijfsvoering niet meer rondkrijgen als ze bepertkt worden met feesten en evenementen. Ze moeten dan misschien wel stoppen en dan staat onze jeugd op straat’.

Volkspartij: geen beperking, maar uitbreiding
Het trok de gemeenteraad niet over de streep. Sterker nog, de standpunten waren niet veel veranderd met drie weken geleden toen de raad dit onderwerp voor het eerst besprak. Toen tekende de stemverhouding zich eigenlijk al af. De PvdA vond dat het bij dit onderwerp alleen ging om aanpassing van de huurovereenkomst. De Volkspartij Dongen liet in een ingezonden stuk deze week op Dongen.Nieuws al weten dit een prima oplossing te vinden. Volgens de partij gaat de Salamander er zelfs op vooruit.

De Salamander is een sportcafé en daarvoor is categorie 2 passend. Als extraatje kan De Salamander 12 keer per jaar feesten en patijen organiseren Dit aantal komt nog bovenop de collectieve uitzonderingen zoals bijvoorbeeld carnaval. Er is dus geen sprake van een beperking, maar van een uitbreiding van de mogelijkheden van het bestemmingsplan zoals dat bij de huurovereenkomst hoort’, zo liet de partij weten.

VVD: vrijheid geldt ook voor omwonenden
En ook de VVD, die zich toch graag profileert als de partij voor de ondernemer, schaarde zich drie weken geleden al zonder problemen achter het College. ‘De VVD is voor ondernemerschap maar ook voor vrijheid. Die vrijheid geldt voor de ondernemer om te ondernemen binnen de gestelde kaders, maar ook voor omwonenden, die in het weekend van hun nachtrust willen genieten na een week van hard werken en niet willen stuiteren in hun bed van de harde muziek, zo verklaarde raadslid Perry Wens het stemgedrag van zijn partij.‘De Salamander heeft een echte meerwaarde voor Dongen. Het is een gezellig café waar iedereen welkom is. Laten we vooral in gesprek blijven met de ondernemer en elkaar met respect blijven behandelen’, voegde hij daar gisteren nog aan toe.

Ouderenpartij: ‘2000 handtekeningen moet je serieus nemen’
Wethouder Van Boxtel legde nog eens uitvoerig uit wat het verschil is tussen horeca categorie 2 en 3 en benadrukte dat categorie 2 niet betekent dat feesten niet mogelijk zijn. Dat mag 12 x per jaar en dat is dan exclusief de vastgestelde dagen zoals oud en nieuw, carnaval etc.
Voor Jan Kennekens van de Ouderenpartij aanleiding om toch nog te reageren. ‘De wethouder geeft een zakelijke toelichting, maar ik mis hier een stukje toenadering. Laten we deze toenadering wel zoeken want een verwijdering levert alleen maar verliezers op. 2000 handtekeningen onder een petitie moet je echt serieus nemen.’

Wethouder Van Boxtel: ‘Het College is altijd bereid om het gesprek met de exploitanten aan te gaan.’

Reacties