Basisschool Sint Jan eerste Initia school met continurooster

Foto:

Feest vandaag op Basisschool Sint Jan. Het was namelijk de officiële start van de nieuwe aangepaste schooltijden. Voortaan gaan de kinderen een continurooster volgen waarbij zij op school de lunch gebruiken en waardoor zij in de middag een uur eerder uit zijn.

Van maandag tot en met donderdag  komen de 154 leerlingen van basisschool Sint Jan nu naar school van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op vrijdag is de begintijd hetzelfde, maar zijn de kinderen om 12.30 uur uit (de groepen 1 en 2 zijn vrijdag de gehele dag vrij).

De kinderen ontvingen vandaag allemaal een persoonlijke broodtrommel en een placemat  met daarop onder meer de nieuwe schooltijden. Mirella Wilborts,  directrice van de Sint Janschool, geeft uitleg. “Afgelopen voorjaar hebben we vanwege de coronamaatregelen in eerste instantie met halve klassen gewerkt. Vanaf 1 juni mochten de basisschoolleerlingen weer samen naar school en mochten de klassen compleet zijn. We hebben toen wel gekozen voor een continurooster, waarbij de leerlingen op school lunchten, om op die manier het aantal bewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

“Het werken in een continurooster beviel alle partijen erg goed, het smaakte naar meer. In een zorgvuldig traject hebben we de medezeggenschapsraad, de ouders, de leerkrachten en de leerlingen  betrokken bij de vraag of een continurooster wellicht vast ingevoerd zou kunnen worden.. De ervaringen  van voor de vakantie zorgden voor enthousiasme over het permanent gaan werken met een  continurooster op basisschool Sint Jan en vanaf vandaag is het officieel zover” aldus Mirella Wilborts, die enkele voordelen van het nieuwe rooster opsomt. “De kinderen hebben een kortere pauze tussen de middag omdat ze niet naar huis gaan. Daardoor zijn ze aan het einde van de dag een uur eerder uit. Ze hebben dan dus meer vrije tijd. Maar ook meer rust en duidelijkheid en minder verstoring. Zo hebben we bijvoorbeeld tussen de middag ook geen verkeersbewegingen meer rondom de school. Dat is dus ook nog eens veiliger.”

Het nieuwe rooster heeft volgens Mirella nog meer voordelen:”Voorheen bleef ongeveer de helft over, nu zijn we de hele dag compleet, er is geen verschil meer. Vanaf de middelbare school is het ook niet anders, dus onze kinderen wennen daar al op tijd aan. Onze slogan luidt ”Samen eten, samen spelen’ en dat brengen we echt in de praktijk”

De nieuwe tijden hebben natuurlijk ook gevolgen voor de samenwerking met de buitenschoolse opvang. De kinderen zijn immers een uur eerder klaar op school. “Onze partners de Tovertuin en Petito’s/Amigo’s hebben dat meteen opgepakt en  opgelost. Zij zorgen ervoor dat zij nu een uur eerder beschikbaar zijn. Een perfecte samenwerking.”

Foto boven: Meester Sander, Junior, Thijmen, Lynn, Noor Jorn, Gaia, Jenthe en Mirella tonen trots hun nieuwe broodtrommel

 

Reacties