Dongen start actieperiode rondom verkeersveiligheid met weggeven 3.500 fietslampjes

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Vandaag (maandag) bezocht wethouder Lepolder  basisschool Achterberg voor de de officiële aftrap voor de verlichtingsactie 2020. De wethouder benadrukte in een woordje tot de kinderen het belang van goede verlichting op de fiets: “Het is belangrijk dat iedereen je in deze donkere dagen goed kan zien, zeker als je op de fiets deelneemt aan het verkeer”

De leerlingen Lucas (uit groep 1-2) en Fébe (uit groep 7) mochten daarna samen een cadeau van de wethouder openmaken: gratis fietslampjes voor alle leerlingen op school. De leerlingen uit groep 7 gaan de komende tijd door middel van werkbladen en filmpjes meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in relatie tot een goede verlichting. Vandaag werden overigens alle leerlingen van de 11 Dongense basisscholen en het Cambreur College verrast met eenzelfde cadeautje om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het verkeer. In totaal stelt de gemeente Dongen zo’n 3500 fietslampjes beschikbaar.

De kinderen op Achterberg waren onder de indruk van de actie. Wellicht niet alleen vanwege de komst van de wethouder, maar zeker ook van de drie agenten (waaronder een motoragent) die op bezoek waren. De agenten namen alle tijd voor het beantwoorden van prangende vragen.

Met deze actie geeft de gemeente Dongen meteen het startschot voor een langere periode met extra aandacht voor de verkeersveiligheid binnen de gemeente. “We horen via de Buiten Beter App  bijvoorbeeld vaak van inwoners dat er te hard gereden wordt in hun straat of dat er irritaties ontstaan omtrent parkeren. Als het in onze lokale samenleving misgaat in het verkeer, dan blijkt het gedrag van mensen negen van de tien keer de oorzaak te zijn en niet de infrastructuur, zo blijkt in de praktijk. Daarom richten we ons in het plan van aanpak op het gedrag van onze inwoners. We willen zorgen voor meer inzicht en meer bewustwording. We spelen in op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid” aldus wethouder Petra Lepolder.

Voor de laatste maanden van dit jaar en voor 2021 zijn door de gemeente de volgende ambities uitgesproken:

  • Minder ongelukken, meer veiligheid
  • Minder overlast in de wijken
  • Minder klachten bij gemeente

De gemeente wil dit vooral bereiken door de inzet van extra communicatie. Daarvoor is een communicatieplan opgesteld met een jaaragenda die in de komende periode gevuld gaat worden. Dat wordt zowel met Dongens maatwerk als met  bestaande campagnes gedaan. Wethouder Lepolder: “Daar waar we een goede verbinding kunnen maken, sluiten we aan bij de acties verkeer & veiligheid om ons heen: de regio, de provincie, landelijk. We maken gebruik van de kracht van herhaling. Onze inwoners zien op tv, internet of in de krant de campagne van Veilig Verkeer Nederland. We zetten ons in om deze acties zoveel mogelijk lokaal een gezicht te geven.” Op het gebied van communicatie wordt vooral ingezet op Dongens maatwerk. “Daarbij halen we informatie op bij de dorps- en wijkraden en we inventariseren de meldingen in de Buiten Beter App.  Op basis hiervan kunnen we onze communicatie aan- en bijsturen en de jaaragenda aanpassen aan de actualiteit en de verkeerskwesties die aan de orde zijn in onze lokale samenleving.”

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

 

 

Reacties