Nog steeds problemen met energievoorziening Beljaart fase 1

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Meer dan 10 jaar na dato zijn de problemen met de energievoorziening in Beljaart Fase 1 nog steeds niet opgelost.

Onlangs klom een aantal bewoners weer in de pen om hun frustratie en ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Bewoners klagen over een gebrekkige communicatie en missen het ‘steuntje in de rug’ van de gemeente. En dat was voor Volkspartij Dongen en D66 het sein om bij het College aan de bel te trekken. De gemeente heeft er echter nog steeds vertrouwen in dat Eteck, de huidige exploitant van het Warmte-Koude systeem (WKO) in de Beljaart al het mogelijke doet om de energievoorziening in Beljaart fase 1 goed en volgens de eisen te laten functioneren. Dat antwoordt het College op vragen van de Volkspartij Dongen en D66.

Door: Bernadette Klerx

Van het kastje naar de muur
De twee partijen maken zich grote zorgen over de al jaren slepende problematiek met de energievoorziening in dit deel van de Beljaart, die na meer dan 10 jaar dus nog steeds niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. ‘Sommige bewoners van Beljaart fase 1 kampen al twaalf jaar met problemen, variërend van een niet werkende koeling tot het niet kunnen verwarmen van het huis en van het verliezen van waterdruk tot het niet kunnen beschikken over warm water. De communicatie met Eteck verloopt allerminst vlekkeloos, bewoners worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd en ze missen de steun in de rug van de gemeente als concessieverlener’, zo laten Joeri de Jong (D66) en Denise Kunst (Volkspartij Dongen) het College weten.

Slepende zaak, geteisterd door tegenvallers
De problematiek van het WKO-systeem in de Beljaart sleept al jaren en werd naast technische problemen geteisterd door tegenvallers (o.a. failissementen van bedrijven, blikseminslag). In de loop van de jaren is de concessie (een soort vergunning om de energievoorziening te mogen uitvoeren en exploiteren) regelmatig in andere handen terecht gekomen. In 2007 sloot de gemeente een concessieovereenkomst met Nuon. Daarin verplichtte bedrijf zich om voor eigen rekening en risico de aanleg, de aansluiting en het beheer en onderhoud van een energievoorziening in De Beljaart, fase 1 te realiseren. De binnenhuisinstallatie (de leidingen en apparatuur) maakt overigens geen deel uit van die overeenkomst.

Gemeente is geen partij
Inmiddels heeft Nuon de concessieovereenkomst weer overgedragen aan Eteck, een leverancier en exploitant van duurzame energie . ‘Nuon en in een later stadium Eteck hebben met bewoners overeenkomsten gesloten voor de levering van warmte en koude. De gemeente is bij deze overeenkomsten geen partij, zo laten B&W weten in hun antwoord aan D66 en Volkspartij Dongen weten. ‘De energievoorziening is eigendom van het energiebedrijf. Die is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de energievoorziening en dus voor het oplossen van mogelijk voorkomende problemen’.

Niet achterover leunen
Maar het College geeft ook meteen aan dat ze niet werkloos achterover leunt. Ze heeft Eteck nadrukkelijk op het hart gedrukt tijdig en goed met de bewoners te communiceren en stevig aangedrongen op een snelle en degelijke afhandeling van de problemen en dat terug te koppelen aan de gemeente. Bovendien houdt de gemeente goed in de gaten of de verplichtingen uit de overeenkomst worden nageleefd. ‘De gemeente is in gesprek met Eteck over de concessieovereenkomst. Eteck heeft aan de gemeente een planning overlegd van werkzaamheden die ze in de periode van 8 oktober tot en met 20 november gaat verrichten. Een vervolggesprek staat gepland voor de week daarna’, meldt het College.

Reacties