Dongenaren hebben meer vermogen dan het landelijke gemiddelde

Foto: Pixabay License/QuinceCreative

Het vermogen van een gemiddeld Nederlands huishouden bedroeg op 1 januari vorig jaar 49.800 euro. In Dongen was dat 97.000 euro.

Boven het niveau van 2008
Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 49.800 euro. Dat is 12.000 euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen. Het vermogen is weer boven het niveau van 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, was het vermogen met 15.100 euro iets hoger dan in 2018. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In totaal 1540 miljard
Het doorsnee vermogen is gelijk aan het middelste vermogen wanneer de vermogens van alle particuliere huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer en de andere helft minder vermogen bezit. Een euro in 2019 had wel een andere waarde dan in 2008. Wordt er rekening gehouden met de prijsontwikkeling, dan was het doorsnee vermogen nog niet terug op het niveau van 2008. Er waren op 1 januari 2019 in heel Nederland 7,8 miljoen huishoudens die samen 2400 miljard euro aan bezittingen hadden. Daartegenover stond 870 miljard aan schulden, waardoor het totale vermogen in Nederland uitkwam op 1540 miljard.

Woningen
Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben grote invloed op het vermogen van huishoudens. Bijna zes op de tien huishoudens hadden in 2019 een eigen woning, het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aanmerkelijk belang. De hypotheekschuld is de grootste schuldenpost. Het vermogen is sterk afhankelijk van de levensfase waarin een huishouden zich bevindt. Jonge huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar hebben nauwelijks vermogen, omdat de meeste mensen dit pas in de loop der jaren opbouwen. De hoogste vermogens zijn dan ook te vinden bij de 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld meer. Begin 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van 65-plushuishoudens 142.600 euro. Ruim de helft van deze huishoudens had een vermogen van meer dan een ton en bij veertien procent was dat meer dan een half miljoen. Slechts drie procent had een negatief vermogen.

In grote steden het armst
Onder jongere huishoudens kwam een negatief vermogen vaker voor: onder huishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 25 jaar was dat 47 procent, van de 25 tot 45-jarige huishoudens was dat bijna één op de vier. In onze regio is de gemeente Alphen-Chaam het rijkst met een gemiddeld vermogen van 249.200 euro. Het minste gemiddelde vermogen hebben inwoners uit Tilburg met 18.100 euro. Landelijk gezien was Bloemendaal in 2019 de meest vermogende gemeente van Nederland, met een doorsnee van 381.000 euro. Huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden, met Rotterdam met 6.100 euro als hekkensluiter. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij hebben doorgaans weinig vermogen.

Reacties