Begroting 2021: voorzichtig optimistisch, geen nieuwe bezuinigingen

Foto: Pixabay License/Bru-nO

Voorzichtig optimistisch en zeker hoopgevend. Dat is in kort samengevat het beeld van de begroting voor 2021. Het is het College gelukt om voor het jaar 2021 een sluitende begroting te presenteren zonder extra bezuinigingen voor de inwoners. Sterker nog: er zijn zelfs een paar lichtpuntjes te ontdekken: de mantelzorgbonnen zijn weer terug, er is structureel geld vrijgemaakt voor buurtbemiddeling en de Dongenaar kan volgend jaar een eenmalige korting op de OZB tegemoet zien.

Verder kunnen ook geplande investeringen doorgaan: de herinrichting van de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer, het IKC De Beljaart en vervanging van het kunstgrasveld bij vv Dongen.
En dat mag in deze barre tijden best een huzarenstukje genoemd worden. Burgemeester Marina Starmans glom dan ook van trots dinsdag bij de presentatie van de begroting aan de pers. ‘ Ik ben supertrots, deze begroting verdient een dikke duim omhoog. ’

Door: Bernadette Klerx

Van alarmbellen naar stabiel financieel vaarwater
Volgens wethouder René Jansen van Financiën is het succes van deze begroting te danken aan de snelheid waarmee het College ingegrepen heeft toen eind 2018 duidelijk werd dat Dongen in financieel zwaar weer kwam. Toen is in allerijl een pakket bezuinigingsmaatregelen opgetuigd. En dit heeft zijn vruchten inmiddels afgeworpen, volgens Jansen. ‘We zien nu de resultaten, het is gelukt om een dreigend tekort van ruim 4 miljoen om te buigen naar een een situatie van stabiel financieel vaarwater, waarbij we ook nog hebben kunnen blijven investeren.’

Dongen niet op slot gooien
Dat laatste is voor het College belangrijk. Jansen: ‘We hebben Dongen nooit op slot willen gooien, nu niet en in de toekomst ook niet’. Voor de korte termijn lijkt dat ook niet nodig, want het financieel beeld tot en met 2024 ziet er gunstig uit. ‘We hebben voor de komende jaren ook voldoende buffers voor eventuele tegenvallers.’

Zorgen voor langere termijn: waakzaamheid geboden
Toch zijn er zeker voor de langere termijn wel zorgen, zo laten de begrotingsstukken zien. Op basis van berekeningen wordt de financiële positie van de gemeente Dongen ingeschaald op ‘gemiddeld tot hoog risico’. Jansen daarover: ‘Je kunt natuurlijk alles op slot gooien om zo snel mogelijk van je schulden af te zijn, maar we willen ook blijven investeren in de Dongense samenleving. Samen met de raad zullen we in een gezonde discussie moeten bepalen welke ambities we willen hebben.’
De komende jaren zal sowieso nog heel kritisch gelet moeten worden op de uitgaven, want er zijn nog genoeg beren op de weg: de gevolgen van de coronacrisis, de nog steeds zorgelijke uitgaven in de jeugdhulp en de WMO, dreigende kortingen vanuit het gemeentefonds. Kortom: waakzaamheid is geboden, achterover leunen is geen optie.
Bezuiniging mantelzorgbon en buurtbemiddeling teruggedraaid

Wat staat er voor Dongen op stapel in 2021?
De aangekondigde bezuiniging op de mantelzorgbonnen is van tafel. Hiervoor is nu een bedrag van € 25.000 in de begroting opgenomen. Het schrappen van het budget voor buurtbemiddeling is ook teruggedraaid. Hiervoor is structureel een bedrag van € 15.000 in de begroting opgenomen. Het waren vorig jaar met name het CDA en D66 die zich sterk maakten om deze voorzieningen te behouden. Ook op aandringen van de gemeenteraad wordt in 2021 eenmalig korting gegeven op de OZB, omdat deze het afgelopen jaar al meer geld in het laatje heeft gebracht dan verwacht. Het gaat in totaal om een bedrag van € 200.000 voor woningen en niet-woningen.

Onderwijs en woningbouw
De grootscheepse investeringen in het onderwijs gaan gewoon door. Wethouder Eline van Boxtel liet weten dat in 2021 gestart wordt met de voorbereiding van de bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Beljaart. Daarvoor is als investering een bedrag van ruim 6 miljoen opgenomen. Volgend jaar worden ook besluiten genomen over de benodigde kredieten voor IKC J.J. Anspach en IKC ’s Gravenmoer. Het nieuwe Cambreurcollege wordt volgend jaar in gebruik genomen. De wethouder meldde ook dat de voorbereidingsplannen voor woningbouw in de Noorderlaan van start gaan. Daarbij zal ook met name gekeken worden naar andere woonvormen, gericht op bijvoorbeeld alleenstaanden. In 2023 zullen dan de eerste woningen gebouwd worden.

Kunstgras vv Dongen en herinrichting Hoofdstraat
Verhuizing van VV Dongen is van de baan. Sportpark De Biezen blijft op de huidige plek, maar het is de bedoeling dat de voetbalvereniging dan wel voldoende capaciteit krijgt voor de lange termijn. Voor 2021 staat de vervanging van het kunstgrasveld op stapel; hiervoor is een bedrag van € 450.000 opgenomen in het investeringsplan. Ook de herinrichting van de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer is in het investeringsplan opgenomen, voor een bedrag van ruim € 700.000

Extra geld voor schuldhulpverlening en jeugdwerkloosheid
Wethouder Lepolder kon nog melden dat er extra geld vrijgemaakt is voor schuldhulpverlening en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Dit heeft alles te maken met de mogelijke gevolgen van corona. Daarnaast is er een extra investering van € 50.000 opgenomen voor de openbare ruimte, waarvan een klein deel bestemd wordt voor onkruidbestrijding.

Zonnepark
In 2021 wordt het zonnepark Tichelrijt gerealiseerd en zal er veel aandacht zijn voor doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Toeristenbelasting
Verder komt het College in de loop van dit jaar nog met een voorstel voor toeristenbelasting.

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 5 en 12 november.

Reacties

Cookieinstellingen