Wekelijks PMD inzameling huis-aan-huis

Foto: Ed van Houtum/Pix4Profs

Vanaf 1 oktober 2020 wordt elke week huis-aan-huis in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart het PMD-afval opgehaald. PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons.

Ophaaldag
De dag waarop PMD wordt opgehaald blijft dezelfde dag als inwoners gewend zijn, maar dan wekelijks in plaats van om de week. Ook de locatie van het aanbieden van de PMD-zakken blijft hetzelfde.

PMD moet aangeboden worden in de speciaal daarvoor bestemde doorzichtige, gerecyclede plastic zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse supermarkten, Karwei, Boerenbond, de milieustraat en in het gemeentehuis.

Waarom verandert de afvalinzameling?
In Dongen produceren we gemiddeld 170 kg restafval per persoon per jaar. Iedere gemeente in Nederland heeft de opdracht om vanaf 2025 het restafval terug te dringen naar 30 kg per persoon. Dit is een flinke uitdaging die wij alleen samen met de inwoners kunnen bereiken. Door wekelijks PMD op te halen, wordt het nog makkelijker om afval beter te scheiden. Wij hopen dat inwoners dat ook gaan doen. Met als belangrijkste doel: zo min mogelijk restafval overhouden!

Minder afval, meer grondstoffen
PMD wordt na inzameling weer gesorteerd en zijn zo alle drie geschikt om hergebruikt te worden.

  • Plastic is een grondstof voor verschillende textielproducten, zoals T-shirts, sjaals, truien en matrassen.
  • Gerecycleerd aluminium wordt gebruikt voor de productie van verschillende materialen, van nieuwe metalen verpakkingen tot nieuwe fietsen. Ook wordt het gebruikt in de transportsector en in de bouw.
  • Karton van drankkartons wordt onder meer gerecycled tot nieuwe papier- en kartontoepassingen, zoals tissueproducten, kartonnen dozen en papieren zakken.
    Door PMD apart in te zamelen zorgen we samen voor minder restafval. Minder restafval is beter voor het milieu en goedkoper. Restafval wordt namelijk verbrand en dit is een dure verwerking.

Wat mag er in de PMD zak?
Heeft u twijfels of het afvalproduct in de PMD zak thuis hoort? Kijkt u eens op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Meer afval communicatie
De komende tijd krijgen inwoners meer informatie over de afvalinzameling in de gemeente Dongen. Onder andere via de informatiekrant, op www.dongen.nl en social media leest u de komende periode meer informatie, tips over afval scheiden en de laatste ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling.

Reacties