Acht patiowoningen aan Julianastraat

Foto: Flickr

Er komen 8 patiowoningen met parkeervoorzieningen aan de Julianastraat 119, waar nu nog de bedrijfsgebouwen van Schrauwers gevestigd zijn. De bestaande bedrijfspanden worden gesloopt en vervangen door de nieuwe woningen. Er komt dan een nieuw woonstraatje tussen de Julianastraat en de Wilhelminastraat. De bestaande woning aan de voorzijde van het gebied aan de Julianastraat wordt niet gesloopt.

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp volgende week donderdag. Want om de plannen mogelijk te maken, is er wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig van ‘bedrijven’ naar ‘wonen’. Tegen de plannen is één bezwaar binnengekomen. Daarnaast hebben veel omwonenden hun zorgen uitgesproken over de afwikkeling van het verkeer.

Door: Bernadette Klerx

Levensloopbestendige woningen
Het gebied waar het om gaat, ligt ingeklemd tussen de bestaande woningen aan de Julianastraat, Wilhelminastraat, Hertog Janstraat en de Willem van Duvenvoordestraat.  De nieuwe patiowoningen bestaan aan de voorzijde uit twee bouwlagen met een plat dak met een bouwhoogte van maximaal 7 meter. Aan de achterzijde, die grenst aan de omliggende woonpercelen, wordt de bouwhoogte maximaal 4 meter. De woningen worden levensloopbestendig ingericht, dat betekent dat alle basisvoorzieningen op de begane grond komen.  Bij elke woning is ruimte voor parkeren op eigen terrein. Daarnaast worden er langs het nieuwe straatje nog eens 12 openbare parkeerplaatsen aangelegd. In totaal zijn er dus 20 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 12 openbaar . De gemeente Dongen heeft voor deze ruime parkeernorm gekozen vanwege de parkeerdruk in de directe omgeving.

Afwikkeling verkeer
Tegen het plan is één bezwaar binnengekomen van een omwonende, die vindt dat de nieuwe plannen zijn woongenot en privacy aantasten. Maar volgens het College komen de nieuwe woningen op ruim voldoende afstand van het perceel van de bezwaarmaker en is er geen sprake van een ‘onevenredige aantasting’ van de privacy.
Veel omwonenden hebben hun zorgen uitgesproken over de afwikkeling van het verkeer van en naar het nieuwe woongebiedje. En dat heeft geleid tot aanpassing van de plannen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de nieuwe bewoners via de Julianastraat het gebied binnenrijden en via de Wilhelminastraat er weer uit. Maar na gesprekken met omwonenden en overleg met de projetontwikkelaar is die rijrichting omgedraaid. Als het plan klaar is, gaan de bewoners er via de Wilhelminastraat in en via de Julianastraat weer uit.

Reacties