Meerderheid raad geeft groen licht voor nieuwe afvalinzameling

Foto:

Alle voortekenen wezen er al op, maar nu is dan de kogel definitief door de kerk. Een meerderheid van de gemeenteraad (alleen het CDA stemde tegen) gaf gisteren groen licht voor een nieuw systeem van afvalinzameling.

Dat moet ervoor zorgen dat de Dongenaar fors minder restafval gaat produceren door nog beter afval te scheiden. Om dat te stimuleren wordt het PMD-afval voortaan wekelijks opgehaald en het restafval vanaf 1 januari nog maar 1x per 4 weken. Voor het CDA was de nieuwe afvalstoffenverordening net een stap te ver. ‘Er zitten zoveel onzekerheden in waardoor we eigenlijk niet weten waar we mee instemmen en er zit ook een ongelijkheid in’, zo motiveerde raadslid André Vonk de tegenstem van het CDA.

Door: Bernadette Klerx

Het CDA heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze grote problemen heeft met het aantal stortingen voor restafval van 39 per jaar voor de ondergrondse containers. Het CDA vindt dat dit aantal niet overeenkomt met de hoeveelheid restafval die in een gewone ‘grijze bak’ past. Uit een test die André Vonk eerder al had uitgevoerd was hij tot de conclusie gekomen, dat er 20% lucht rondom de laadbak van de ondergrondse container zit. Bij een grijze bak is dat niet het geval. En dat vindt het CDA niet eerlijk; de partij vindt dat mensen die moeten storten in een ondergrondse container, benadeeld worden ten opzichte van mensen met een gewone grijze bak. En dit doet geen recht aan het gelijkheidsbeginsel, vindt de partij.

Maar het CDA bleef met dit standpunt alleen staan. Het CDA vond verder ook nog veel onduidelijk over het aantal bezoeken aan de Coolhof in de toekomst en de toegangscontrole. ‘Nu mogen onze inwoners nog onbeperkt de Coolhof bezoeken. Maar blijft dat zo?, vroeg Vonk zich af. ‘Bovendien staat in de verordening dat het College de bevoegdheid heeft om daarover te beslissen, dus wij als raad hebben daar dan geen stem meer in. Dat zijn voor ons redenen om tegen te stemmen’.

Andere partijen drongen er bij wethouder René Jansen nog eens nadrukkelijk op aan om stevig in te zetten op een goede en duidelijke communicatie en ook voldoende evaluatiemomenten in te plannen, zodat maatregelen eventueel bijgestuurd kunnen worden.


Reacties