Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingeschaald op laagste risiconiveau 1

Foto:

Sinds de persconferentie op vrijdagavond 18 september van premier Rutte en minister De Jonge zijn de Nederlandse veiligheidsregio’s ingedeeld op risiconiveau.

Aanvullende maatregelen
“Sinds de zomer is corona een ‘ver van mijn bed-show’ geworden,” zegt premier Rutte tijdens de persconferentie op vrijdagavond 18 september. “Afstand houden wordt moeilijker, handen wassen wordt moeilijker. En thuisblijven bij klachten blijkt lastig. Iedereen snakt naar contact en plezier. Dat is begrijpelijk, maar het is niet goed om de regels los te laten. En zeker niet verstandig.” Inmiddels is meer dan 10 procent van de besmettingsclusters terug te leiden naar de werkvloer. Maar ook voor jongeren is dit een rottijd. Zeker als je in een studentenhuis woont is het lastig om afstand te houden. Maar Rutte heeft complimenten voor iedereen die zo hard zijn best doet om alles goed te laten verlopen. Rutte eindigde dan ook met een oproep aan iedereen. “Houd de basisregels in acht, waar je ook bent. Blijf thuis bij klachten, laat je testen. Houd afstand, ontvang niet meer dan 6 gasten thuis. Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Vermijd drukte en was je handen. We kunnen dit, dat hebben we al bewezen en dat moeten we nog een keer doen.”

Risiconiveaus
Sinds vrijdagavond zijn de veiligheidsregio’s ingedeeld naar risiconiveau’s. De risicograad van een regio wordt ingedeeld in drie niveaus: waakzaam, zorgwekkend en ernstig. Dit is terug te vinden op het coronadashboard. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar Dongen onder valt, staat momenteel op risiconiveau 1, waakzaam. Onze veiligheidsregio schommelt rond de signaalwaarde.  De zes regio’s waar momenteel de meeste besmettingen worden vastgesteld, zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Daarin liggen de vier grote steden, Haarlem, Leiden en Gouda. Deze regio’s zijn ingedeeld in 2, zorgwekkend.

Nieuwe maatregelen
Naast de introductie van de nieuwe risiconiveaus zijn er ook nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze gaan in op zondagavond 20 september om 18.00 uur. In de zes zorgwekkende gebieden (dus niet bij ons) moeten de horecagelegenheden om middernacht de deuren sluiten en de muziek uitzetten. Ze moeten er daarna voor zorgen dat ze om 01.00 uur helemaal leeg zijn. Een tweede maatregel is het verkleinen van de groepen bij bijeenkomsten. Een groep van 50 mensen of meer wordt vergunnings- en meldplichtig. Je valt dan onder een evenement en moet je maatregelen laten toetsen om te bepalen of je bijeenkomst door kan en mag gaan. Je mag dus een zaaltje huren voor een groep die niet groter is dan 49 personen. Dit geldt ook voor bruiloften en andere feestjes. Er worden uitzonderingen gemaakt voor uitvaarten, religieuze \bijeenkomsten, demonstraties en scholen. Kijk op de onderstaande link voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Reacties