Raad dringt aan op goede communicatie en evaluatie van afvalinzameling ‘nieuwe stijl’

Foto: Ed van Houtum/Pix4Profs

Zorg voor goede communicatie en evaluatie over alle veranderingen in de afvalinzameling. Dat dringende advies gaf de gemeenteraad wethouder René Jansen gisteren nadrukkelijk mee.

‘We gaan forse stappen zetten en de gevolgen daarvan zullen we echt wel merken. Neem de inwoners daar in mee. Geef ze tips en adviezen en laten we vooral goed evalueren’, was de dringende oproep van Volkspartij Dongen-raadslid Frits Klijs. En ook VVD-raadslid Pieter Brooijmans hamerde op een goede communicatie. ‘Dat is ontzettend belangrijk, want er zullen heus wel kritische geluiden komen. We moeten goed uitleggen waarom we dit met elkaar doen’.

Door: Bernadette Klerx

Binnenkort staan er grote veranderingen in de afvalinzameliing op stapel: het PMD wordt vanaf 1 oktober elke week opgehaald en vanaf 1 januari wordt de inzameling van het restafval teruggeschroefd van 1x per 2 weken naar 1 x per 4 weken. En die maatregelen lokken nogal wat reacties uit.

Op naar een duurzame toekomst
Wethouder René Jansen omschreef de doelstelling om het restafval fors terug te dringen ( naar 100 kilo in 2021 en vervolgens 30 kilo in 2025) dan ook als ‘een spannend proces’. ‘We gaan inzetten op een duurzame toekomst. En daar gaan we de Dongenaren bij helpen. Met goede communicatie, duidelijke uitleg met voorbeelden en in begrijpelijke taal. We kiezen voor een zorgvuldige uitvoering, waarbij we steeds elke maatregel gaan evalueren, kijken wat de effecten zijn en of we bij moeten sturen’.

Pasjes voor de Coolhof
De raad had verder ook nog vragen over het pasjessysteem bij de Coolhof en de toekomst van de ondergrondse PMD-containers.
‘Wanneer wordt het pasjessysteem bij de Coolhof ingevoerd en worden de bezoeken aan de Coolhof in de toekomst ook aan banden gelegd?’, zo wilde CDA-raadslid André Vonk weten. ‘Het pasjessysteem voor de Coolhof wordt in het eerste kwartaal van 2021 ingevoerd’, kon de wethouder melden. ‘En of er een beperking komt op het aantal bezoeken, daar moeten we het nog over hebben. Uit evaluaties zal moeten blijken of we de bezoeken moeten beperken of niet.’

Ondergrondse PMD-containers blijven nog even
De wethouder liet ook weten dat de ondergrondse PMD-containers bij de supermarkten nog tot eind maart 2021 blijven staan. Dit tot grote vreugde van PvdA-raadslid Tonny Dijck die zich daar al langere tijd sterk voor gemaakt heeft. ‘Dan hebben we goed inzicht van de effecten van wekelijks inzamelen van PMD-afval’, legde Jansen uit. ‘Als de wekelijkse inzameling goed werkt , gaan de ondergrondse containers definitief weg. Of we kunnen weer teruggaan naar tweewekelijks inzamelen in combinatie met de ondergrondse container. We kunnen ook wekelijks inzamelen en de containers behouden, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan’.

GFT-containers bij flats
Voor bewoners van flats en appartementen komen er in de laatste maanden van dit jaar GFT- verzamelcontainers. Tegelijkertijd wordt voor hen dan ook het aantal stortingen in de ondergrondse containers voor restafval teruggeschroefd naar 39, net zoals voor alle Dongense huishoudens die gebruik maken van de containers voor restafval. Voor ouderen en mindervaliden kan wel een uitzondering gemaakt worden. ‘Als zij het met 39 stortingen niet redden, kunnen ze zich bij ons op het gemeentehuis melden’, aldus Jansen.

Reacties