‘Junior Orkest Dongen’ houdt op te bestaan.

Foto:

Twee jaar na de start van het Junior Orkest Dongen (JOD) heeft het bestuur deze zomer, met pijn in het hart, moeten besluiten dat dit orkest niet langer levensvatbaar is en met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

Het idee was goed  
Het JOD wilde jongeren die een instrument wilden  bespelen de mogelijkheid bieden al heel snel samen te musiceren onder leiding van een professionele dirigent, vervolgens een paar jaar op hun eigen niveau te spelen bij het JOD, en de benodigde diploma’s te behalen bij het Kunstpodium, met een aanmelding naar eigen keuze  bij één van de Dongense- of ‘s Gravenmoerse muziekverenigingen als vervolg.

Samenwerking muziekverenigingen
Het bijzondere van dit initiatief was  dat het een samenwerking was van alle muziekverenigingen. Twee jaar lang zijn door vertegenwoordigers van de verenigingen – samen met het Kunstpodium – plannen gemaakt hoe een en ander in het vat te gieten, hoe het benodigde geld bijeen gebracht kon worden, hoe jongeren enthousiast gemaakt konden worden voor de muziek etc. Dit alles in de wetenschap dat de individuele verenigingen dit niet in hun eentje meer voor elkaar zouden krijgen, maar juist in gezamenlijkheid dit van de grond zouden kunnen tillen.

Met financiële hulp van de gemeente Dongen en bijdrages uit de nalatenschap van de opgeheven fanfare St. Hubertus uit Dongen-Vaart ging op 3 september 2018 de eerste repetitie van start. Het plan werkte. Jongeren vonden het leuk om samen te gaan spelen en onder leiding van  dirigent Rolf Rombouts zijn ook diverse uitvoeringen gegeven in Dongen.

Geen nieuwe aanwas
Nu, 2 jaar later werkt het nog steeds, maar is er geen nieuwe aanwas meer. Een aantal leden van het JOD wil zich aan gaan melden bij een vereniging en voor de resterende leden worden de bedragen, die gemoeid zijn met het in stand houden van het orkest, simpelweg te hoog.
Het was een mooi initiatief waarbij intensief is samengewerkt door alle muziekverenigingen, maar waarbij we helaas hebben moeten besluiten dat het misschien wel te mooi was om waar te zijn.

We danken allen die zich ingespannen hebben om dit tot een succes te maken, de ouders die geholpen hebben bij uitvoeringen, de financiers en de bestuursleden.

Stichtingsbestuur Junior Orkest Dongen

Reacties

Cookieinstellingen