Gemeente Dongen ondertekent Direct Duidelijk-deal

Foto:

Gemeente Dongen vindt het belangrijk om duidelijk en klantvriendelijk te communiceren, zodat ook inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven alles zo goed mogelijk begrijpen.

In Nederland is namelijk 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met taal, rekenen en werken met de computer. Het is belangrijk dat de communicatie van de gemeente ook door laaggeletterden gelezen en begrepen kan worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen vandaag – op de dag van de alfabetisering – de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend.

Waarom ‘direct duidelijk’ communiceren?
Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook zorgt een duidelijke communicatie voor meer vertrouwen in de gemeente. Als de communicatie voor iedereen duidelijk is, hoeven inwoners en bedrijven misschien minder vaak om verduidelijking of hulp te vragen. Burgemeester Starmans: “Klantvriendelijkheid en begrijpelijkheid zijn altijd al uitgangspunten in onze communicatie. Maar een deel van onze inwoners bereiken we nu nog niet met onze communicatie. In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Doordat er veel schaamte rondom laaggeletterdheid heerst, is niet altijd zichtbaar om welke mensen het gaat. Door hier in onze communicatie nog meer rekening mee te houden zorgen we ervoor dat we meer mensen bereiken met onze informatie. Dat doen we met makkelijker taalgebruik, maar ook door nog meer gebruik te maken van foto’s, pictogrammen en video’s. ”

Eenvoudige taal, video’s en afbeeldingen
Om ervoor te zorgen dat de communicatie van de gemeente ook begrijpelijk is voor mensen die moeite hebben met lezen worden brieven en websiteteksten onder de loep genomen. Taalniveau B1, video’s en afbeeldingen zijn hierbij het uitgangspunt. Ook bij het schrijven van beleidsstukken, adviesnota’s en informatie voor de gemeenteraad wordt gelet op gemakkelijker taalgebruik.

Laaggeletterdheid herkennen
Laaggeletterden schamen zich voor het feit dat ze moeite hebben met, of niet kunnen lezen en schrijven. Daarom gebruiken ze vaak allerlei smoesjes en trucs om het te verbergen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van de gemeente dit kunnen herkennen. Om dat te realiseren wordt een deel van de medewerkers van de gemeente hierin getraind.

Landelijke campagne
De landelijke campagne ‘direct duidelijk’ ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerk- bijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan.

De campagne ‘direct duidelijk’ is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

Reacties