PMD-inzameling wordt verhoogd, restafval wordt verminderd

Foto:

De afvalinzameling in Dongen gaat flink op de schop. Vanaf 1 oktober wordt het PMD-afval voortaan elke week opgehaald in plaats van eens per twee weken. Vanaf 1 januari 2021 wordt het restafval nog maar 1x per vier weken ingezameld in plaats van nu 1x per twee weken.

Dat zijn voorlopig de twee grootste veranderingen in de afvalinzameling. Doel is om de hoeveelheid restafval flink terug te dringen de komende jaren. Nu produceert de Dongenaar nog 170 kilo (fijn en grof) restafval per jaar. Dat moet terug naar 30 kilo in 2025. En daarvoor zijn drastische maatregelen nodig. In de komende jaren zullen er dan ook nog meer volgen.

Door: Bernadette Klerx

Uitdaging voor Dongen: van 170 naar 30 kilo
Veranderingen in de afvalinzameling zijn nodig om de landelijke doelstellingen te halen, ook wel bekend onder de naam VANG (Van Afval Naar Grondstof). Alle Nederlandse gemeenten zijn door het Rijk uitgedaagd om zich de komende vijf jaar in te zetten voor een fikse vermindering van het restafval. Op welke manier en in welk tempo de gemeenten dit willen doen, mogen ze voor een groot deel zelf bepalen. Als het doel maar bereikt wordt en dat is verspilling van grondstoffen tegengaan en grondstoffen hergebruiken om zo een schoner milieu te krijgen. Afval scheiden is daarbij van cruciaal belang. Van goed gescheiden afval kunnen namelijk grondstoffen gemaakt worden. Van restafval niet; dat moet verbrand worden en dat kost geld. Die kosten komen dan uiteindelijk op het bordje van de huishoudens door verhoging van de afvalstoffenheffing.

Aandacht voor oudere en minder-valide mensen
De nieuwe manier van afvalinzameling is al eerder besproken in de gemeenteraad. Voor de politiek was de vermindering van het restafval geen punt van discussie. De manier waarop leverde echter nog flink wat vragen en suggesties op. Zo maakten CDA en PvdA zich sterk voor behoud van de ondergrondse PMD-containers die bij de supermarkten staan. Het contract hiervoor loopt tot 2021 en het College was van plan er dan mee te stoppen.  Alle politieke partijen vroegen ook extra aandacht voor de positie van ouderen en mindervaliden, door bijvoorbeeld het aantal stortingen in de ondergrondse containers te verhogen.

Voorlichting
De veranderingen moeten allemaal netjes vastgelegd worden in een verordening en die wordt donderdag in de raad besproken. De nieuwe verordening is ook nodig om het gebruik van gebruikersgegevens voor beleid vast te leggen, uiteraard volgens de regels van de Privacy Wetgeving (AVG).  Om de Dongenaren goed te informeren over alle veranderingen, komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne, onder meer via de Informatiekrant van de gemeente.

Reacties