Mijzo: de nieuwe naam van fusieorganisatie De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring

Foto:

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn op 31 maart van dit jaar bestuurlijk gefuseerd. Per 1 januari 2021 is ook de juridische fusie een feit en gaan de drie organisaties verder onder de naam Mijzo. De bestuurders zijn trots dat ze de naam van de nieuwe organisatie nu met de buitenwereld kunnen delen. Mijzo heeft straks een werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch.

Waarom fuseren?
De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Het aantal kwetsbare ouderen neemt fors toe, terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. Mijzo heeft meer slagkracht dan de drie organisaties afzonderlijk. De nieuwe zorgorganisatie kan de grote maatschappelijke uitdagingen beter het hoofd bieden en is in staat een breed zorgaanbod te leveren, dichtbij de mensen thuis. Bovendien kan de organisatie huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven goede professionals behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken.

Nieuwe naam en pay-off
Mireille de Wee, bestuurder: ‘Met een vertegenwoordiging vanuit alle geledingen van de drie organisaties hebben we voor de naam Mijzo gekozen. We zijn allen oprecht blij met deze naam. In de nieuwe naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. Met de pay-off Ziet mij maken we duidelijk dat we oog hebben voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Samen maken we het verschil. We willen graag met de cliënt en zijn of haar naasten ontdekken welke mogelijkheden de cliënt heeft en onze zorg daarop aanpassen.’’

Collega-bestuurder Annet Boekelman vult haar aan: ‘’Mijzo is er voor mensen die op een eigen wijze invulling willen geven aan hun leven. Wij zijn hierin ondersteunend. De cliënten hebben altijd hun eigen leven geleid en moeten dat zo goed als mogelijk kunnen voortzetten op de manier waarop zij dat prettig vinden. Ook als zij een zorgvraag hebben.”

John Moolenschot, die samen met Mireille de Wee en Annet Boekelman de Raad van Bestuur van Mijzo vormt: “We willen medewerkers en vrijwilligers een inspirerende werkplek bieden, waar zij iedere dag met plezier werken. Dat is onze ambitie voor de nieuwe organisatie. We doen het samen, hebben respect en waardering voor elkaar en gaan met lef en een open blik op zoek naar mogelijkheden en innovaties om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Dat is wat mij zo gelukkig maakt!”

Tijdelijke website
Voor de nieuwe organisatie is de tijdelijke website www.mijzo.nl ingericht. Hierop is alle informatie over de totstandkoming van Mijzo terug te lezen, evenals de achterliggende gedachte achter de naam. Vanaf januari 2021, wanneer de organisaties verder gaan onder de nieuwe naam, gaat de definitieve website live.

Reacties