Burgemeester Dongen sluit woning na vondst 48 XTC-pillen

Foto: Archief

Burgemeester Marina Starmans heeft op vrijdag 28 augustus een woning aan de Rietveldstraat te sluiten wegens het aantreffen van 48 XTC-pillen. De woning wordt voor de duur van drie maanden gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet. Op 18 april zijn de pillen aangetroffen in de woning. Vanwege corona is gewacht met de sluiting totdat het weer mogelijk was een andere woonruimte te vinden.

Tijdelijke sluiting
Tot 27 november is het verboden het pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de burgemeester een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit de woningen. Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Damocles
De sluitingen gebeuren op basis van het door de burgemeester vastgestelde Damoclesbeleid.
Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als daar sprake is van drugsgerelateerde activiteiten.

Meld Drugsoverlast
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. Hennepkwekerijen kunnen bovendien voor zeer brandgevaarlijke situaties zorgen. De gemeente Dongen en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie en gemeente.

Reacties