Raad stemt in met reclamebelasting centrum Dongen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ondernemers in het centrum gaan vanaf september 2020 reclamebelasting betalen. Met dit voorstel heeft een meerderheid van de gemeenteraad op 2 juli jl. ingestemd. De belasting wordt op verzoek van ondernemers en ondernemersvereniging Dongen Promotion ingevoerd.

Gemeente Dongen zorgt voor de inning van de belasting via Belastingsamenwerking West-Brabant. De netto-opbrengst wordt terug gesluisd naar de ondernemers, verenigd in Dongen Promotion. Met de opbrengsten van de nieuwe belasting wil Dongen Promotion initiatieven financieren die het centrum van Dongen ten goede komen. De vereniging heeft hiervoor in mei al een centrummanager aangesteld. De reclamebelasting wordt per 1 september ingevoerd voor de resterende vier maanden van het jaar. Ondernemers worden verplicht deze belasting te betalen. Voor 2021 dient Dongen Promotion een nieuwe aanvraag te doen.

Gebieden
Om te bepalen wie belasting moet betalen en hoeveel is het Dongens centrum in twee gebieden opgesplitst: gebied A met de centrumstraten (grofweg het gebied tussen Hoge Ham en Mgr. Ariënsstraat ) en gebied B met de aanloopstraten naar het centrum (van Mgr. Ariënsstraat tot aan de Gasthuisstraat en van de korte St. Josephstraat, Tramstraat tot aan Prins Bernhardstraat).
De ondernemers in gebied A betalen een vast bedrag per jaar € 275,00. Daarbovenop komt dan nog een bijdrage die afhankelijk is van de WOZ-waarde van het pand. De ondernemers in gebied B betalen voor zowel het vaste als het WOZ-gedeelte 25% minder, omdat zij minder profijt hebben van de activiteiten in het centrum. De verwachting is dat de belasting jaarlijks bruto € 66.000 opbrengt.

Reacties