Ingezonden: Snelfietsroute F629 wellicht toch mogelijk!

Foto: Pixabay License/MichaelGaida

Ingezonden door D66 Dongen

Snelfietsroute F629 wellicht toch mogelijk!

Er zijn concrete plannen voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg. Een mooie mogelijkheid voor Dongen om een betere aansluiting te krijgen op het Brabantse snelfietsroute netwerk. D66 Dongen is een groot voorstander van de komst van deze snelfietsroute. Al lijkt de financiële positie van de gemeente roet in het eten te gooien. Dit was de reden dat we een paar weken geleden het college opriepen om andere financieringsmogelijkheden te vinden.

Wat D66 Dongen betreft draagt de fietsroute bij aan een aantal belangrijke thema’s. Zo kan een hoogwaardige fietsverbinding met de rest van Brabant Dongenaren stimuleren om vaker de (elektrische) fiets te pakken in plaats van de auto voor woon-werkverkeer. Dit draagt bij aan de CO2 reductie opgave waar we als gemeente voor staan. Ook is het fietspad een mooi visitekaartje voor de toeristische gemeente die Dongen wil zijn. En natuurlijk komt meer fietsen de gezondheid van de Dongenaren ten goede.

Daarom heeft D66 Dongen in de gemeenteraad het college gevraagd te onderzoeken of alternatieve financiering mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door het vinden van extra subsidies, financiering vanuit het project N629 (de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout) en het inzetten van reguliere onderhoudsbudgetten.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli bracht wethouder Lepolder ons hoopvol nieuws. Na overleg met de gemeenten Oosterhout en Tilburg is er een traject ingezet om subsidie van het Rijk aan te vragen waardoor de aanleg van de snelfietsroute Dongen geen geld gaat kosten. Wethouder Lepolder gaf wel aan dat het nog geen gelopen race is, en dat ze bij de raad terug komt als er uitsluitsel is over de subsidie. Desondanks zijn wij blij dat, mede door onze vasthoudendheid, er een serieuze poging wordt gedaan om de aanleg van het Dongense deel van de F629 mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn niet alleen de financiën belangrijk. Er moet ook aandacht zijn voor de inpassing in het groen wat ligt tussen het Wilhelminakanaal en de sportparken aan de Hertog Janstraat, het Crispijnhof en de Sportlaan. Wethouder Lepolder heeft aangegeven dat de groene strook achter de sportparken mogelijk wordt opgewaardeerd tot een mooie buffer voor West 1. Bomen die gekapt moeten worden voor de aanleg van het fietspad moeten bovendien elders herplant worden. Daarnaast is de veiligheid van fietsers en voetgangers van belang. In de plannen voor het nieuwe fietspad is voorzien in verlichting langs het hele traject, dat is veiliger en een verbetering van de huidige situatie. Ook wordt het nieuwe fietspad een stuk breder, wat het mogelijk maakt om met belijning een veilige situatie voor fietsers en andere recreanten te creëren.

Al met al moet er nog heel wat water door het Wilhelminakanaal stromen voordat het nieuwe fietspad gerealiseerd kan worden. Wij zullen de uitwerking van de plannen steeds toetsen of deze in lijn zijn met onze verwachtingen en de toezeggingen van de wethouder. Maar de F629 is na vorige week weer een stukje dichterbij!

Joeri de Jong, raadslid D66 (foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Reacties