Dongen moet flink ’bijlappen’ voor Jeughulp

Foto: CC0 Creative Commons

De uitgaven voor de jeugdhulp zijn nog steeds niet onder controle. Dat bleek maar weer eens uit de extra financiële tegenvallers die de gementeraad in de laatste vergadering voor het zomerreces voor de kiezen kreeg.

Over 2019 moet Dongen nog € 167.000 extra bijlappen voor jeughulp en € 77.000 voor Persoonsgebonden Budgetten, een fikse tegenvaller voor de toch al niet zo rooskleurige financiële positie van de gemeente. En voor 2020 komt daar ook nog eens een extra bijdrage van
€ 417.165 bij omdat de verwachte uitgaven voor jeugdhulp nu al ver boven de begroting uitstijgen. Het was allemaal flink slikken voor de gemeenteraad.

Door: Bernadette Klerx

Late facturen: onaangename tegenvallers
Dongen werkt voor veel sociale regelingen (waaronder de jeugdhulp), samen met gemeentes in de regio Hart van Brabant: Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Heusden, Goirle, Gilze-Rijen en Oisterwijk. Gezamenlijk doen zij de inkoop, administratie en financiële afwikkeling van de declaraties van jeugdhulp. Daarvoor betaalt elke gemeente een voorschot. De hoogte hiervan wordt gebaseerd op een inschatting van de kosten. Groot probleem is echter dat hulpverleners en hulpverlenende instellingen nog tot 5 jaar na het verlenen van de hulp facturen in mogen dienen. Daarmee moeten gemeentes vaak onverwachte en onaangename tegenvallers incasseren.

Grip op uitgaven nog ver te zoeken
Het is ook een van de oorzaken dat de kosten voor jeugdhulp al jarenlang de pan uit rijzen, tot grote frustratie en ongenoegen van de gemeentes, die toch al de financiële duimschroeven aangedraaid krijgen. Daarom is vorig jaar in Hart van Brabant al stevig ingezet op maatregelen die de gemeentes meer grip moeten geven op de uitgaven. Maar die grip is nog ver te zoeken.

Het was voor de gemeenteraad maar weer eens aanleiding om hun ergernis kenbaar te maken. Hoe kan het toch dat zo laat nog facturen ingediend kunnen worden? Kunnen we niet ook handhaven op instanties die zo laat nog declareren’, vroeg VVD-raadslid Angela Horsten.
En ook CDA-woordvoerder Annemarie van Eenennaam was het helemaal beu. ‘Ondanks de beheersmaatregelen blijven we maar steeds onze zorgen houden over de continue overschrijdingen.’

Dweilen met de kraan open
Wethouder Petra Lepolder begreep de machteloosheid van de raad heel goed. ‘Ja, het blijft nu nog steeds een beetje dweilen met de kraan open, maar als we geen maatregelen hadden genomen, was het waarschijnlijk nog veel erger geweest. We blijven er volle bak op sturen om meer grip te krijgen op de kosten, in regionaal verband bij Hart van Brabant, maar ook plaatselijk. We zijn bijvoorbeeld bezig met een ander inkoopsysteem, waarbij we met minder partijen in zee gaan. Uitgangspunt daarbij is één regisseur op één gezin, maar helaas valt dat in de praktijk nu nog tegen.’
.

Reacties