Forse kritiek CDA op bezwaarprocedure Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het CDA heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de bezwaren tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux worden afgehandeld. De fractie vindt het vooral schrijnend dat de meer dan 100 bezwaarschriften in een aantal gezamenlijke hoorzittingen worden afgehandeld.

Door: Bernadette Klerx

‘In een hoorzitting van 90 minuten moeten 43 bezwaarbrieven behandeld te worden. Dit komt neer op 2 minuten per bezwaarmaker. Wij vinden dit erg kort, immers de bezwaarmaker heeft de tijd genomen om een bezwaarbrief te maken, na te denken wat hij erin kwijt wil en krijgt dan vervolgens 128 seconden de tijd om nog iets te zeggen over het door hem ingediende bezwaar. Op deze manier word je als bezwaarmaker niet serieus genomen’, mopperde CDA-raadslid André Vonk.

Vonk was sowieso niet blij met de keuze voor een hoorziting. ‘Veel bezwaarmakers hebben gevraagd om een 1 op 1 gesprek, omdat zij het niet prettig vinden om in een groep hun bezwaar toe te lichten. Nu dat niet kan, worden deze menen ervan weerhouden om zelf te spreken en zijn ze daarom afgehaakt. Op deze manier worden bezwaarmakers buitengesloten en dat vinden wij geen goede beslissing van de bezwaarcommissie.’

Het was het raadslid ook ter ore gekomen dat er nogal wat administratieve fouten waren gemaakt zoals brieven en mails die onterecht of verkeerd doorgestuurd zijn of helemaal niet zijn aangekomen.
Het CDA vond het ook niet netjes dat de datum voor de behandeling van de bezwaren niet met de buurtvertegenwoordiging was overlegd. ‘De geplande datum van 9 juli in de ochtend kwam niet gelegen bij de buurtvertegenwoordigers, zij moeten immers gewoon werken overdag. Op verzoek van de buurtbewoners wordt een nieuwe datum gepland, maar weer zonder enig overleg, en dat terwijl de buurtvertegenwoordiging expliciet had gevraagd om de datum in overleg af te stemmen.’

De CDA-fractie vroeg wethouder Eline van Boxtel om opheldering, maar die hield de boot af. ‘We hebben hier een onafhankelijke bezwarencommissie voor en die werkt volgens een verordening. Ik wil nog eens benadrukken dat die commissie echt onafhankelijk is. Het is hun verantwoordelijkheid om de procedure te bepalen. Dat doen wij niet. Ik heb uw opmerkingen wel doorgeleid naar de commissie maar verder doe ik hier geen uitspraken over want dit proces is echt aan de commissie’.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties