Ingezonden: ‘Verhullend taalgebruik bij penibele Dongense financiën!’

Joeri de Jong, raadslid D66
Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door D66 Dongen

Verhullend taalgebruik bij penibele Dongense financiën!

‘Slechts een tekort van € 619.000’, ‘we zijn koploper ombuigingen in de regio’, ‘wat zuiniger aan doen’, ‘geen tekort accepteren’, ‘geld kan maar 1 keer worden uitgegeven’, ‘het weerstandsvermogen is nog positief’ en ‘we voldoen aan de BBV regels’ dit zijn allemaal quotes van het college van B&W in de pers rondom de presentatie van het jaarverslag 2019. Daarbij enthousiast ondersteund door coalitiepartijen VPD, PvdA en VVD. D66 Dongen noemt dit verhullend taalgebruik, bedoeld om de eigen positie zo veel mogelijk te beschermen. Inwoners van Dongen krijgen daardoor een halfslachtige boodschap: ‘de financiële situatie is niet rooskleurig maar het valt wel mee, hoewel we nog niet weten wat dat voor u betekent’.

De werkelijkheid is veel ernstiger. Met gebruikmaking van slogans als ‘in Dongen doen we alles samen’ en ‘Dongens DNA’ is het college al enkele jaren bezig taken af te stoten naar de inwoners en maatschappelijke organisaties. Met een beroep op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Ondanks het afstoten van taken blijft men roepen dat op de ambtelijke organisatie niet verder bezuinigd kan worden (bezuinigingen noemt men ombuigingen!).

Hoewel de coalitiepartijen blijven roepen dat ze voorstander zijn van een degelijk en solide financieel beleid, is in slechts 4 jaren de schuld van de gemeente Dongen opgelopen van € 50 miljoen naar € 77 miljoen en als alle plannen voor de komende jaren worden uitgevoerd schieten we door de € 100 miljoen heen. Gelet op de recente eigen berichtgeving in de pers van voornamelijk de VVD past hier een ruime mate van bescheidenheid!

Het ‘meevallend’ tekort van € 619.000,- over 2019 is in werkelijkheid € 3,3 miljoen. Met het ‘vrijvallen’ van verschillende bestemmingsreserves zoals sportaccommodaties en gebouwenonderhoud wordt het werkelijke tekort grotendeels weggepoetst. Dat daarbij ook het geld gebruikt wordt dat bedoeld was voor armoedebestrijding, is schrijnend. Moeten we dat beschouwen als een teken dat ook de PvdA de financiële positie zo hachelijk vindt dat zelfs dat geld moet worden gebruikt?

‘Het weerstandsvermogen is goed’ is ook een stevige ‘wij sussen u in slaap’ bezwering. Zonder het wegboeken van de reserves was dit helemaal niet goed geweest. Daarnaast is het weerstandsvermogen geen wettelijke graadmeter. De verplichte graadmeters laten zien dat alle seinen op rood of donker oranje staan maar daar hoor je niemand over.

‘Wat zuiniger aandoen’: dan maak je het wel heel klein. Want de bezuiniging grijpen diep in en dat gaat u als inwoners en sport- en maatschappelijk organisaties duidelijk merken. Belastingen nog meer verhogen, de bouw van de 6 geplande scholen vooruit schuiven, niet wettelijke taken schrappen, hulp vragen aan de provincie, aanpakken van het hoge ziekteverzuim (6%), voorzieningen afbouwen, Cammeleur afstoten? Allemaal harde maatregelen die misschien wel nodig zijn of wellicht allang genomen hadden moeten worden.

D66 wil graag constructief meedenken over het herstel van de financiële situatie in Dongen. Maar kan dan alstublieft gestopt worden met verhullend taalgebruik zodat inwoners klip en klaar weten waar ze aan toe zijn? En kunnen we dan met zijn allen iets gaan doen aan de scherpe scheidslijn tussen coalitie en oppositie, zodat we ook openlijk discussie kunnen voeren over wat we verstaan onder solide financieel beleid, de houdbaarheid van het adagium van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de gemeente Dongen?

Reacties