Aanvragen Tozo 2 voor ondernemers

Foto: Pixabay License/Chronomarchie

Het steunpakket voor zelfstandig ondernemers is verlengd. Het gaat hierbij om de Tozo regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Na Tozo 1 volgt nu Tozo 2. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 21 augustus en kan (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juni worden aangevraagd.

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je Tozo 1 toegekend gekregen? Dit betekent niet dat Tozo 2 automatisch wordt toegekend. Naast de voorwaarden van Tozo 1 moet u ook voldoen aan de aangescherpte voorwaarden van Tozo 2.

Tozo 2
Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kent ook verschillen.

Inkomensondersteuning
Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering inkomenstondersteuning. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Lening bedrijfskapitaal
Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van €10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Aanvragen
Ondernemers kunnen Tozo 2 aanvragen. Voor ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben ontvangen, geldt een verkort aanvraagformulier. Ondernemers die met Tozo 2 voor het eerst ondersteuning aanvragen, geldt het uitgebreidere aanvraagformulier. Via de website van de gemeente Tilburg kun je de aanvraag indienen. De verdere afhandeling (beschikking, betaling) vindt plaats door de gemeente Dongen.

Heeft u vragen?
Stel deze via [email protected]

Reacties