Informatieavond over nieuwe inrichting Biezenplein

Foto: Google Streetview

Op donderdag 9 juli is er in De Cammeleur een informatieavond over een nieuwe inrichting van het Biezenplein. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Zuid B.V. heeft een plan ontwikkeld dat bestaat uit ruimte voor appartementen, het parkje en parkeerplaatsen. Gemeente Dongen pakt de riolering en de inrichting van de omliggende straten aan. In verband met de coronamaatregelen kan de informatieavond alléén op afspraak worden bezocht.

Oorspronkelijk stond de bijeenkomst over het Biezenplein gepland op 10 maart. Vanwege het coronavirus werd de avond echter geannuleerd. Om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand tussen de bezoekers kan worden bewaard, bestaat de informatieavond uit twee rondes:

– Ronde 1: van 19:00 tot 19:45 uur
– Ronde 2: van 20:00 tot 20:45 uur.

Zonder afspraak kan de avond niet worden bezocht.

Aanmelden
Aanmelden voor een afspraak kan via de website www.debunte.nl/projectwebsite/biezenplein. De bijeenkomst heeft plaats in de grote zaal van De Cammeleur. Bij klachten als niezen, hoesten, koorts of benauwdheid, wordt verzocht niet te komen.

Website
Voor locatie Biezenplein en omgeving heeft De Bunte Vastgoed Zuid B.V. een website ontwikkeld: www.debunte.nl/projectwebsite/biezenplein. Deze is van 25 juni tot en met 23 juli 2020 online. Hier staan de plannen voor het Biezenplein en de omliggende straten. Je vindt hier onder andere het stedenbouwkundig plan, impressies van de nieuwbouw en plattegronden voor de rioleringsplannen. Diverse projectleiders geven een toelichting. Via een reactieformulier op de website kan op de plannen worden gereageerd.

De plannen
Locatie Biezenplein ligt in het centrum van Dongen, op de hoek Hoge Ham-Biezen en is eigendom van gemeente Dongen. Voor het centrumgebied is in 2018 een Uitvoeringsagenda opgesteld. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, ontwikkelaars en makelaars is onder andere gekeken naar kansrijke locaties voor woningbouw. Locatie Biezenplein is daar één van. De Bunte Vastgoed Zuid heeft plannen voor de bouw van 12 appartementen, een parkje en parkeerplaatsen. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De ontwikkelaar informeert via de website en de informatieavond de omgeving. De reacties worden waar mogelijk verwerkt. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en volgt een inspraakperiode van zes weken.

Openbare ruimte
Op de informatieavond is er ook aandacht voor een rioleringsplan voor omliggende straten (Minister Ruys de Beerenbrouckstraat, Doctor Kuyperstraat en Minister Loeffstraat). Bij het renoveren en vernieuwen van de riolering kunnen de straten een nieuwe inrichting krijgen. Bewoners kunnen tekeningen inzien, wensen aangeven en vragen stellen. Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor de opvang en opslag van regenwater, groen in de straat en betere groeiplaatsen voor de bomen. De wensen en ideeën van bewoners krijgen waar mogelijk een plek in de uitvoering. Zodra het herinrichtingsvoorstel klaar is, volgt een nieuw informatiemoment. Naar verwachting beginnen de riolerings- en renovatiewerkzaamheden in de eerste helft van 2021.

Meer informatie
Tijdens de informatieavond staan medewerkers van CIER Architecten, bureau Kragten, De Bunte Vastgoed Zuid en gemeente Dongen klaar om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Reacties

Cookieinstellingen