Raad eensgezind over toekomst: voorlopig geen nieuw beleid

Foto: CC0 Creative Commons

De zorgelijke financiële positie van de gemeente blijft de komende jaren als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de Dongenaren hangen.

Dat werd gisteren nog maar eens pijnlijk duidelijk bij de bespreking van twee financiële onderwerpen in de gemeenteraad: de jaarrekening over 2019 en de kadernota voor de komende jaren. Over de toekomst was de raad eensgezind: grootste opgave is om de begroting voor de komende jaren weer sluitend te krijgen en dat betekent dat nieuw beleid alleen mogelijk is als oud beleid daarvoor wordt ingeleverd. En het betekent ook dat er steeds opnieuw keuzes gemaakt moeten worden: wat willen we en kunnen we dat betalen.

Door: Bernadette Klerx

Niet zo eensgezind was de raad over de jaarrekening over 2019. Dongen heeft het jaar 2019 afgesloten met een tekort van € 619.000, een veel minder groot tekort dan de ruim 3 miljoen waarmee rekening was gehouden. Volgens wethouder René Jansen van Financiën was die ‘meevaller’ te danken aan het snelle ingrijpen met een pakket ombuigingen, in eerste instantie binnen de gemeentelijke organisatie.

CDA:reserves smelten weg
Maar de oppositiepartijen CDA en D66 dachten daar toch iets anders over. ‘Het verlies over 2019 is veel groter dan die € 600.000, want er is 2,6 miljoen uit de reserves gehaald. Als we in dit tempo doorgaan, dan zijn we binnen 3 jaar failliet of geen zelfstandige gemeente meer’, zo hield CDA-woordvoerder André Vonk de gemeenteraad voor. ‘Wij maken ons ernstig zorgen, na 6 jaar een College van VVD, Volkspartij Dongen en PvdA zitten we financieel in de penarie en smelten onze reserves weg.’

D66: tijd van mooi praten en wegpoetsen is voorbij
Ook D66-raadslid Joeri de Jong sprak harde woorden: ‘Het is helemaal niet het jaar geweest van de ombuigingen, maar van steeds verder uitputtende reserves. De ombuigingen zijn niet structureel, het zijn meer toevallige meevallers geweest. En het tekort is inderdaad veel groter dan € 600.000. Er is geen enkele actie ondernomen om de schuldenberg af te bouwen, er is ingeteerd op de reserves. Wat D66 betreft is nu de tijd van mooi praten en wegpoetsen voorbij. Er moet flink doorgepakt worden.’

Milder
VVD, PvdA en Volkspartij Dongen zagen de bui ook wel hangen, maar oordeelden iets milder over het financiële beeld van het afgelopen jaar.
‘We hebben ingeteerd op onze reserves, maar wij hebben ook gezien dat er stevig gewerkt is aan de ombuigingen,’ concludeerde VVD-raadslid Pieter Brooijmans. Om daar meteen een waarschuwing aan toe te voegen. “Maar we moeten heel erg goed op blijven letten; de schuldenlast moet omlaag.’ En ook Martin Montens (PvdA) moest vaststellen dat je ‘een verlies van € 600.000 niet jaar op jaar kunt blijven dragen.
Wethouder: Wij zijn koploper met ombuigingen

Wethouder Jansen herkende zich niet in het verwijt van D66 dat de ombuigingen niet structureel zouden zijn. ‘Wij zijn zelfs koploper in de regio. Er is wel degelijk 4,7 miljoen structureel omgebogen voor de komende 4 jaar, maar de effecten zijn niet overal meteen duidelijk. Dat duurt soms even. Als we geen tegenvallers hadden gehad in het sociaal domein en de verplichte aanvulling op de pensioenen, waren we zelfs al op de nullijn uitgekomen.’

Toekomst
Voor wat de prioriteiten voor de toekomst betreft gaven sommige partijen al een schot voor de boeg. PvdA en D66 willen nadrukkelijk aandacht voor milieu en duurzaamheid en betaalbare woningen. Maar een ding staat als de hoogste prioriteit op het lijstje van alle partijen: een sluitende begroting voor 2021 en de jaren daarna. En dat wordt nog een forse klus, want er hangen nog veel donkere wolken boven onze gemeente. De uitgaven in de jeugdhulp en de WMO zijn nog steeds niet goed onder controle, de gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet volledig in beeld en de uitkering uit het gemeentefonds gaat waarschijnlijk lager uitvallen. Alle reden voor bezorgdheid.

Nieuw beleid kan voorlopig dus wel in de ijskast. ‘Het is alle hens aan dek. Geen nieuw beleid nu, de risico’s zijn te groot. Wij willen eerst inzicht in de financiën, want anders varen we zonder kompas’,vond Joeri de Jong.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen