Inbrekers verruilen werkterrein van woning naar bijgebouw sinds coronacrisis

Foto: Pixabay License/S_Salow

De coronacrisis lijkt een positief effect te hebben op inbraken in woningen. In de maand april halveerde het aantal woninginbraken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat effect is ook in Dongen merkbaar. Toch zitten inbrekers niet stil en lijken ze uit te wijken naar schuren en kelderboxen.

Hierbij is sprake van een landelijke stijging stijging van maar liefst 24 procent (in Dongen  zelfs meer dan 50%) van geregistreerde inbraken. Independer maakte een analyse van de meest recente politiecijfers over inbraken.

Van januari tot en met april 2020 werden in het hele land in totaal 11.150 woninginbraken geregistreerd. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarin 13.043 keer in woningen werd ingebroken, is er sprake van een daling van 14,5%.

Sterk verband thuiswerken en aantal woninginbraken
Het verloop van de maandelijkse ontwikkelingen laat grote verschillen zien ten opzichte van 2019. In januari en februari dit jaar steeg het aantal geregistreerde woninginbraken met respectievelijk 1% en 5,8%. Maar in de maanden maart en april ontstond ineens een forse daling; van respectievelijk 24,4% en 50,1%. Het advies van de overheid (dat nog steeds geldt) om zoveel als mogelijk thuis te werken, werd van kracht vanaf 13 maart. Waarschijnlijk hebben de corona-maatregelen, zoals thuiswerken, dan ook een gunstig effect op het aantal woninginbraken.

Inbrekers wijken uit naar bijgebouwen, zoals schuur en kelderbox
Terwijl het aantal registraties van woninginbraken daalde in maart en april, is – in dezelfde maanden – juist een forse stijging zichtbaar van het aantal inbraken in schuren, kelderboxen en garages. In zowel januari (-2,1%), februari (-2,1%) als maart (-2,7%); daalde het aantal ‘’bijgebouw-inbraken’’ licht, ten opzichte van dezelfde periodes vorig jaar. Maar in april steeg het aantal inbraken in bijgebouwen ineens explosief. In deze maand werd namelijk 24% vaker ingebroken in schuren en kelderboxen. In Dongen is dat stijgingspercentage dus hoger dan 50%)Inbrekers lijken dan ook uit te wijken, van woningen – naar bijgebouwen.

“Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Als de deur gewoon openstond, geldt de dekking niet,” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. “Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

 

Reacties

Cookieinstellingen