Dongen sluit 2019 af met tekort van ruim 600.000 euro

Foto: CC0 Creative Commons

Dongen sluit het jaar 2019 af met een tekort van ‘maar’ € 619.000, een veel minder groot tekort dan de dreigende 3,1 miljoen waarmee rekening was gehouden. Het tekort wordt gehaald uit de pot algemene reserves.

‘Ik ben blij dat we op tijd ingegrepen hadden. Als we niks hadden gedaan, dan waren we blijven steken op die 3,1 miljoen euro. Door op tijd het tij te keren, hebben we al een belangrijke eerste slag gemaakt om het huishoudboekje van Dongen weer op orde te krijgen’, concludeert wethouder Financiën René Jansen tijdens een persgesprek over de jaarrekening 2019 . Om daar meteen een waarschuwing aan toe te voegen. ‘Ik ben super tevreden over de eerste resultaten van de ombuigingen, maar we zijn er nog lang niet.’

Door: Bernadette Klerx

Seinen op rood
En daar heeft de wethouder niets te veel aan gezegd. De komende jaren zal Dongen in zwaar financieel weer blijven. De seinen staan nog wel een tijdje op rood.  Tel daarbij op de effecten van de coronacrisis en waarschijnlijk een lagere uitkering uit het gemeentefonds, en je weet dat de champagneflessen niet zullen gaan knallen. De weg naar een gezonde financiële positie en ‘vet op de botten’ is nog lang.

Twee jaar geleden, in 2018, zag het College de bui al hangen. Het huishoudboekje van de gemeente liet voor de komende jaren dreigende cijfers zien. De balans tussen eigen vermogen en schulden begon steeds meer scheef te trekken. Het College, gealarmeerd door de slechte cijfers, tuigde in allerlijl een uitgebreid pakket ombuigingen op. De meeste financiële effecten daarvan worden in de komende jaren pas zichtbaar, maar de eerste vruchten – ook al zijn ze dan misschien zuur – zijn al geplukt. Binnen de gemeentelijke organisatie is goed gekeken naar efficiënter en slimmer werken, er is samenwerking gezocht en er zijn taken overdragen aan (maatschappelijke)partners. Grote projecten zoals de nieuwbouw/renovatie van de Dongense basisscholen en het verkeersplan ’s Gravenmoer zijn of worden vertraagd uitgevoerd.

Compliment
Hoewel de financiële situatie geen enkele aanleiding geeft tot een vreugdedans, is de wethouder wel trots op de tot nu toe geboekte resultaten. ‘Ik ben er trots op dat we ondanks deze ingrepen Dongen niet op slot hebben hoeven te gooien. Dat is een groot compliment naar onze organisatie toe, maar vooral ook naar de Dongense samenleving. Heel fijn om te zien hoe zij met ons meedenken en met veel creativiteit zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar we zijn er nog niet’, waarschuwt de wethouder meteen. ‘We hebben het schip een slag gedraaid en nu is het zaak om de koers te houden.’

Minder geld voor middelgrote gemeentes
Donkere wolken blijven er de komende tijd zeker komen. Zo is het effect van de coronocrisis nog lang niet duidelijk, maar wethouder Jansen verwacht wel dat dit ‘een zware wissel zal gaan trekken op de financiën’. Een andere forse dreiging is de nieuwe verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Dat die nieuwe verdeling nadelig uit gaat pakken voor middelgrote gemeentes zoals Dongen, staat zo goed als vast. Maar hoe groot de financiële tegenvaller zal zijn, dat wordt pas in september duidelijk. De nieuwe verdeling van de gelden treft vooral middelgrote gemeentes en daarom is Dongen samen met de andere Hart van Brabantgemeentes en met steun van Tilburg een intensieve lobby gestart richting Den Haag, om aandacht te vragen voor hun positie.
‘Deze lobby is ongelooflijk belangrijk’, zegt Jansen, want als dit allemaal doorgaat, dan krijge we minder geld en moeten we nog zwaarder ingrijpen’.

Toekomst: zelfstandigheid staat niet op het spel
Zorgen genoeg dus voor de toekomst. Toch staat volgens de wethouder de zelfstandigheid van Dongen niet op het spel, een vraag waar met name D66 al meerdere keren op gezinspeeld heeft. ‘Dat is niet aan de orde’, aldus Jansen. ‘Maar we zullen echt goed moeten opletten bij elke nieuwe investering. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd; misschien moeten we nu wel pas op de plaats maken, want elk miljoen dat je investeert betekent dat we moeten lenen en dan stijgt de schuldenlast. We zullen ons echt goed af moeten vragen wat we belangrijk vinden voor de toekomst’.

En over de weg die Dongen de komende jaren op moet en welke keuzes daarbij gemaakt worden, daar mag de raad zich in de raadsvergadering van 18 juni over uitspreken als de kadernota wordt behandeld.

Reacties