Beslissende zitting Raad van State Heistraat-N629 fase II op 12 juni

Foto:

Op vrijdag 12 juni a.s. vindt na herhaaldelijk uitstel de zitting van de Raad van State plaats over het beroepschrift van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik over fase 2 van de N629. ‘Spannende tijden’, zegt voorzitter René Roovers.

“De uitspraak van de Raad van State zal beslissend zijn voor de leefomgeving van Dongen voor de komende tientallen jaren. Komt er een snelweg of houden we onze natuurlijke omgeving en groene long van de Duiventoren en het Blik?” zo vraagt Roovers zich af.  “Iedereen die de ‘uitspanning’ bij de A27 bij Oosterhout aanschouwt, kan uittekenen wat de bedoelingen van de provinciebestuur zijn met de rest van de weg. We hopen dat we de Raad van State aan onze kant krijgen en dat de bestaande weg opgeknapt wordt”, aldus René Roovers, “een prima alternatief met behoud van onze natuur”.

Coronazitting
De zitting vindt plaats op 12 juni om 10.30 uur in Den Haag. Vanwege de Coronacrisis zal het geen gewone zitting zijn. In een brief van 15 mei jl. liet de Raad van State weten dat zij vanaf 11 mei weer fysieke zittingen houdt. Het belang van de rechtspraak in een democratische rechtsstaat vonden ze te belangrijk om nog langer uitstel te dulden. Echter vanwege de corona-maatregelen gebeurt dat onder speciale condities. Er mogen slechts 2 personen per partij aanwezig zijn. Normaal gesproken zou de Vereniging een oproep hebben geplaatst om ter ondersteuning massaal mee te gaan naar Den Haag.  Dat zit er nu niet in. De leden zijn wel via een Nieuwsbrief geïnformeerd.

Optimistisch
Over hoe de zaak er voor staat valt volgens Rene Roovers nog weinig te zeggen. “Natuurlijk blijven de argumenten van het beroepschrift keihard overeind: er is een goed alternatief dat niet ten koste gaat van de natuur en het maatschappelijk nut is niet aangetoond als we kijken naar de kosten van 30 miljoen tegenover de rijtijdwinst van 1 a 2 minuten. Het is duidelijk dat het belang van de natuur in deze tijd in verband met onze gezondheid meer gewicht krijgt. Echter dat speelt helaas nu nog geen rol. De Raad van State beoordeelt de zaak aan de hand van de situatie waarop het besluit is genomen, namelijk 28 september 2018. Wel zal er getoetst moeten worden aan de nieuwe wetgeving rond de stikstofuitstoot, het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft de provincie opgedragen om nieuwe stikstof-berekeningen te maken. De provincie heeft haar rapport hierover op 22 april jl. toegestuurd aan de Raad van State. Het is bekeken door de juridische vertegenwoordiger van de Vereniging, Jasper van Ginneken. Hij heeft net als de Milieuvereniging Oosterhout flinke kritiek op de uitkomst van het rapport.”

Zes weken na de zitting is de definitieve uitspraak.

Reacties