Geen Miniroparun op KBS De Noorderpoort, maar wel een prachtige opbrengst voor het goede doel

Foto:

Veel gaat er niet door dit voorjaar. Dat geldt voor het eerst ook voor de Roparun, de estafetteloop voor het goede doel van Parijs naar Rotterdam.

Helaas ging dit ook op voor de Miniroparun die op KBS De Noorderpoort gepland stond op 18 maart, de nationale Daltondag. Toch betekende dit niet dat de kinderen het goede doel niet gesteund hebben. Integendeel, hun enthousiasme resulteerde in een prachtig bedrag.

Het draaiboek was doorgenomen met de schoolleiding van basisschool De Noorderpoort, teamleden waren geïnstrueerd over hun rol op 18 maart, de materialen, cadeautjes, mascotte, alles was geregeld. Op 4 maart, kregen alle kinderen een gastles over de Roparun door twee teamleden van ’t Halve Zolenlijntje en werden de sponsorformulieren uitgedeeld. Het enthousiasme op school was groot. Veel kinderen hadden grote plannen om sponsoren te zoeken. Sommigen wilden gaan trainen om goed voor de dag te komen op de Miniroparun, een estafetteloop die uitgezet zou worden op het schoolplein.

Een week later werd duidelijk dat het Corona virus ineens wel heel bedreigend werd en moest de Miniroparun afgelast worden. Heel spijtig, maar net zo begrijpelijk en terecht. Toen de kinderen vanaf 11 mei weer naar school mochten, kwamen de portemonneetjes en enveloppen met al het verzamelde geld mee naar hun leerkrachten. Op donderdag 28 mei is dit opgeteld. Ondanks het feit dat de hele actie vroegtijdig afgeblazen werd en de Miniroparun dus helemaal niet meer gelopen kon worden, kwam er een prachtig bedrag op de cheque te staan: €1248,75 Op de foto ziet u dat dit bedrag symbolisch overhandigd werd op het schoolplein van KBS De Noorderpoort door de schoolleiding in de persoon van Caroline Aarts aan Roparunner en oud leerkracht van De Noorderpoort Anton Rombouts.

Het Roparunteam ’t Halve Zolenlijntje dat voor het grootste deel uit inwoners van Dongen bestaat, is erg blij met dit resultaat. Want er mag veel niet doorgaan in deze Coronatijd; de goede doelen die door de Roparun gesteund worden hebben het geld echt hard nodig. Een jaar zonder inkomsten zou grote en erge gevolgen hebben voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en hun gezinnen. Denk hierbij aan hospices, wensdagen voor kinderen, inloophuizen, Cliniclowns en meer.

Een definitieve afdracht van ’t Halve Zolenlijntje aan de stichting Roparun is er nog niet, maar het belooft een bedrag te worden dat boven de €13.000,00 uitkomt. Daar is het team blij mee en trots op. Trots zijn het team en de school ook op de kinderen die de moeite hebben genomen om sponsors te zoeken voor hun Miniroparun. Gaat de Miniroparun alsnog door? De intentie is er zeker. Iedereen wil niets liever dan deze actie afsluiten met een feestelijke estafetteloop. Het plannen van een evenement als dit is echter voorlopig nog niet te doen. School en ’t Halve Zolenlijntje hopen samen dat dit in het volgende schooljaar toch nog gaat lukken. Meer informatie hierover en over de activiteiten van het team en de goede doelen die hiermee gesteund worden kunt u vinden op www.halvezolenlintje.nl.

Reacties