Raad worstelt met invoering reclamebelasting

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeenteraad worstelt met de invoering van reclamebelasting. Een noodoproep van Dongen Promotion aan de gemeenteraad om alsnog snel deze belasting in te voeren, is met gemengde gevoelens ontvangen.

Dongen Promotion wil graag reclamebelasting invoeren om gezamenlijk de strijd voor een levendig en vitaal centrum aan te gaan. De winkeliersvereniging heeft daarvoor inmiddels een centrummanager aangesteld, die het Dongense centrum op weg moet helpen maar een gezonde toekomst. Het budget voor dit centrummanagement moet uit de reclamebelasting komen.

Door: Bernadette Klerx

De gemeenteraad had dit onderwerp al eerder besproken en wilde wel meewerken, maar juist toen de raad een definitieve klap op het voorstel moest geven, brak de coronacrisis uit. De gemeenteraad besloot toen de invoering van reclamebelasting op te schorten. Zij vond het niet gepast om in deze moeilijke tijden ondernemers nog eens extra te gaan belasten.

Teleurgesteld
Maar Dongen Promotion was ronduit teleurgesteld over dit uitstel. Zij ziet centrummanagement als de enige mogelijkheid om het tij te keren en het Dongense centrum weer op de kaart te zetten. ‘Als collectief van en voor ondernemers willen we ‘ondernemen’ en dat betekent voor ons: lef hebben, dingen doen voor onze klanten en de inwoners van Dongen, communiceren met elkaar, samenwerken en investeren in de (voorbereiding van) de toekomst. Juist in deze Corona-crisis is dat heel belangrijk. Ons doel is overleven met zoveel mogelijk ondernemers en Dongen in het ‘na Corona-tijdperk’ laten functioneren en in positieve zin op de kaart zetten’, zo laat Dongen Promotion in een noodoproep aan de raad weten. Ze hoopt dat de raad alsnog snel een besluit neemt. Maar daar had de raad toch wat problemen mee.

 

 

 

Centrummanager Hans van Aalst

Twijfels
‘Het is toch weer een extra belasting voor ondernemers, terwijl die juist nu eigenlijk wat meer lucht nodig hebben’, vond Rob Biesheuvel van de Volkspartij Dongen.  Pieter Brooijmans van de VVD vroeg zich af of het draagvlak onder de ondernemers na het uitbreken van de crisis nog wel zo groot was als voor de crisis. Twijfels waren er ook bij D66 en het CDA. Wij begrijpen dat Dongen Promotion zo snel mogelijk aan de slag wil, maar is dit wel het goede moment?, zo vroeg D66-raadslid Joeri de Jong zich hardop af. ‘Ondernemers verkeren momenteel in zwaar weer. Aan de ene kant nemen we allerlei maatregelen zoals uitstel van betaling van belastingen en aan de andere kant zouden we dan weer een nieuwe belasting in gaan voeren. Dat vinden wij een beetje vreemd.’

En ook het CDA leek het niet echt zinvol om nu belasting in te gaan voeren. ‘Wij gaan de oproep van Dongen Promotion natuurlijk nog wel bespreken in onze fractie maar mijn gevoel zegt dat we dit nu nog niet moeten doen’, aldus André Vonk. De Ouderenpartij vond het onbegrijpelijk dat Dongen Promotion al een vacature heeft vervuld waarvoor de financiering afhankelijk is van een belasting die nog niet is ingevoerd. ‘Nu proberen ze deze belasting er snel door te duwen. Wij zetten daar grote vraagtekens bij’, zei Jan Kennekens.

Draagvlak is er nog steeds
Wethouder Van Boxtel deed haar uiterste best om het pleidooi van Dongen Promotion kracht bij te zetten. ‘Er was veel draagvlak onder de ondernemers en dat is nu nog steeds’, liet ze de raad weten.  ‘Van de 150 ondernemers in het gebied hebben maar 4 ondernemers aangegeven geen belasting te willen De rest wel.’ De wethouder benadrukte ook nog eens uit hoe hoog de nood is. ‘Dongen Promotion heeft zijn laatste financiële reserves in het centrummanagement gestoken. Vooruitlopend op de invoering van de reclamebelasting is de contributie afgeschaft. Die komt dus ook niet meer binnen. Tegen het eind van het jaar is de pot echt leeg.’

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties