Albert Heijn gaat uitbreiden

Foto: Bart van Kerkhof

De Albert Heijn winkel aan het Looiershof mag uitbreiden en daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Het leegstaande pand van Jola en het pand van Hans Anders worden aan de supermarkt toegevoegd.

Hans Anders verhuist naar het leegstaande pand naast Paul de Groenteman. In de voormalige Emté komen vier nieuwe winkels en voor het oude postkantoor aan de Hoge Ham is een plan in voorbereiding. Dit plan zal naar verwachting op korte termijn gepresenteerd worden. Dat staat in een raadsinformatiebrief over de actuele ontwikkelingen in het centrum.

Door: Bernadette Klerx

Ondanks de coronacrisis die zeker impact heeft op de vitaliteit van het centrumgebied, wordt er toch volop gewerkt aan de toekomst van het centrum. Juist in deze moeilijke tijden moet voorkomen worden dat de crisis veel faillissementen en leegstand oplevert, zo vinden de gemeente en ondernemersvereniging Dongen Promotion.

Albert Heijn breidt uit aan de zijde van de Tramstraat (Hans Anders en het voormalige pand van JOLA)

‘Nu doorpakken’
Dongen Promotion heeft er duidelijk voor gekozen om niet bij de pakken neer te gaan zitten,maar juist nu ‘door te pakken’. Daarom is onlangs ook een centrummanager aan de slag gegaan en dringt de ondernemersvereniging er bij de gemeenteraad op aan alsnog snel over te gaan tot het invoeren van reclamebelasting. ‘In moeilijke tijden is het belangrijk om als ondernemerscollectief solidair aan elkaar te zijn en samen te werken, en dat kan bereikt worden door ook collectief bij te dragen aan centrummanagement’, zo vindt Dongen Promotion.

De gemeente helpt de plaatselijke ondernemers met extra maatregelen om de financiële druk te verlagen, zoals uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en versoepeling van regels met betrekking tot openingstijden en afhaalmogelijkheden. De pandeigenaren zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke huurverlaging.

Vier winkels in Emté-pand
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van de voormalige Emté-supermarkt tot vier winkelunits. Drie huurders zijn al bekend: Expert, Kruidvat en Etos. Gevolg is wel dat de huidige panden van Expert aan het Looierpslein en Etos en Kruidvat aan de Hoge Ham waarschijnlijk wel een tijdje leeg staan. De eigenaren van deze panden bekijken hoe ze deze panden opnieuw in kunnen vullen. ‘Zo wordt voor het huidige Expert-pand gezocht naar een horecaondernemer, hoewel dat in deze tijd niet zal meevallen’, concluderen Burgemeester en Wethouders. De eigenaren van de panden van Etos en het Kruidvat bekijken of er in dat stukje van de Hoge Ham misschien een nieuwe ontwikkeling mogelijk is. ‘ Dit biedt wellicht kansen om in dit deel van de Hoge Ham, door eventueel nieuwbouw, kwaliteiten toe te voegen’, zegt het College.

Meer woningen in het centrum
De komende tijd is er volop bedrijvigheid in het centrum door de bouw van woningen. Bij het Rosariopark komen 19 woningen en op het voormalige Elro-terrein komen 7 woningen. Daarnaast ziitten er woningbouwplannen in de pijplijn voor het gebied achter de voormalige ABN/AMRO en Rabo-bank ( 16 woningen) en voor het Biezenplein. Hiervoor komen nog informatie- en inloopavonden.

Reacties