Kunstpodium en Donckhuys in zwaar weer door coronacrisis

Foto:

De coronacrisis laat ook zijn sporen in sociaal-cultureel Dongen na. De financiële situatie van het Kunstpodium en Stichting Donckhuys is door de coronacrisis verslechterd.

Bij Theek 5 en ContourdeTwern lijkt de financiële schade mee te vallen. De toekomst van De Geubel is nog onzeker. Donckhuys kan het geld hiervoor niet meer ophoesten en heeft vorig jaar al laten weten te willen stoppen met het beheer en de exploitatie. De gemeente wil graag de dorpshuisfunctie in De Geubel behouden en voert al een tijdje gesprekken met de Geubelcommissie om het beheer en de exploitaitie over te dragen. Dat laten burgemeester en wethouders weten in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Door: Bernadette Klerx

Donckhuys het zwaarst getroffen
Donckhuys is van alle Cammeleur-partners, het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Donckhuys verkeerde al in financieel zwaar weer en had net plannen gemaakt en maatregelen genomen om het financiële tij te keren, toen de corona-uitbraak kwam. De afgelopen maanden zijn de Cammeleur en De Geubel gesloten geweest, waardoor alle activiteiten en horeca stil hebben gelegen. Onnodig om te zeggen dat dit de financiële positie van Donckhuys nog extra verslechterd heeft. Donckhuys maakt waar mogelijk gebruik van de landelijke steunmaatregelen (TOGS en NOW voor de horeca), maar ‘dat weegt niet op tegen het omzetverlies van de horeca, de zaalverhuur, het theater en de evenementen’, zo laten B&W in de raadsinformatiebrief weten.

Vanaf 1 juni mag de Cammeleur weer beperkt open en samen met de andere partners wordt gewerkt aan een plan om in fases de deuren weer van het slot te doen. Het is echter nog onduidelijk hoe de nieuwe richtlijnen uitpakken voor de exploitatie van De Cammeleur (bijvoorbeeld op het gebied van theater en evenementen). En daarom ’is het nog te vroeg om op dit moment met zekerheid aan te geven in welke omvang eventuele aanvullende steunmaatregelen nodig zullen zijn’, concluderen B&W.

Donckhuys had het jaar 2019 al afgesloten met een negatief saldo van € 130.193. Bovendien is een deel van de huur- en energiekosten in 2019 niet betaald aan de gemeente. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 80.000. Ook in 2020 zijn nog geen huur- en energiekosten aan de gemeente betaald.

Kunstpodium: veel gemiste omzet
Een ander zorgenkindje is het Kunstpodium. Daar gaat het minder goed mee en dat is vooral het gevolg van de coronacrisis. Want het Kunstpodium zat al in zwaar weer, maar had maatregelen genomen die inmiddels vruchten af gingen werpen. Het jaar 2019 kon dan ook afgesloten worden met een positief saldo van ruim € 27.000. Maar corona heeft flink roet in het eten gegooid.

Er zijn de afgelopen tijd zoveel mogelijk online lessen gegeven, maar dat kon niet in alle gevallen. Daarom is er gemiste omzet voor groepslessen, gemiste omzet van instromers/proeflessen en (gedeeltelijke) restitutie van groepslessen en individuele cursussen. Daarnaast zijn er gemiste opbrengsten in het onderwijs, omdat veel projecten en workshops zijn stilgelegd, helemaal zijn komen te vervallen of in een enkel geval verplaatst zijn.Tot slot zijn er gemiste opbrengsten uit geplande activiteiten in het maatschappelijk veld. Daar staat tegenover dat vaste kosten gewoon doorlopen. Ook voor het Kunstpodium zullen eventuele aanvullende steunmaatregelen nodig zijn.

Theek5 en ContourdeTwern: schade valt mee
Bij Theek 5 en ContourdeTwern lijkt de schade mee te vallen. De vestiging Dongen van Theek 5 heeft het jaar 2019 afgesloten met een klein positief resultaat van € 1.156. Dat geld wordt gestort in het bestemmingsfonds van de bibliotheek Dongen, dat daarmee ruim € 31.000 bedraagt. De bieb is inmiddels weer beperkt open. Tijdens de lockdown heeft Theek 5 op verschillende manieren het bibliotheekwerk zoveel mogelijk door laten gaan, onder meer met een Theek Away Loket en door het onderhouden van contact met leden van 70 jaar en ouder, met de ruim 30 vrijwilligers en met de partners (zoals Casade, Anders Werkt, KBO,Wijkraad Centrum, Taalhuis, de basisscholen en de Cammeleur-partners).

Ook bij ContourdeTwern valt de financiële schade mee. Zij hebben hun dienstverlening in aangepaste vorm voortgezet. Bovendien heeft de gemeente een inkooprelatie met ContourdeTwern. Dat betekent dat vooraf met elkaar een prijs is afgesproken waarvoor bepaalde diensten verricht worden.

De Geubel
De gesprekken over de overdracht van het beheer en exploitaite aan de Geubelcommissie zijn inmiddels weer hervat. De Geubel kost Donckhuys ieder jaar € 20.000 en daarom wil ze De Geubel afstoten. De gemeente vindt het echter belangrijk dat er een dorpshuisfunctie in ’s Gravenmoer blijft om de leefbaarheid, sociale cohesie en gemeenschapszin te bevorderen. De Geubelcommissie is bereid om te onderzoeken of, hoe en onder welke voorwaarden zij het beheer en de exploitatie van De Geubel over kan en wil nemen. Of dat haalbaar is moet nog duidelijk worden.

Reacties