Dongen scoort onvoldoende bij financiële stresstest

Foto: CC0 Creative Commons

Dongen doet het op financieel gebied niet goed in vergelijking met andere gemeentes. Na een financiële stresstest van BDO Accountants en Adviseurs prijkt Dongen op plaats 133 van de 139 gemeenten, die tussen de 25.000 en 50.000 inwoners hebben. Deze ranking is gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers van 349 Nederlandse gemeenten over 2018

De onderzoekers hebben de gemeentes op basis van de resultaten een cijfer gegeven. Een 10 is maximaal, vanaf 6 is de situatie zorgelijk. Dongen krijgt een vijfje. In de categorie waarin Dongen valt doet Drimmelen het een stuk beter met een vijfde plaats. Oosterhout, ingedeeld in de categorie gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, doet het zelfs uitstekend en staat in die categorie op de derde plek met een 9.

Solvabiliteit
De mate waarin Dongen in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen wordt berekend op basis van het eigen vermogen
en de totale bezittingen van de gemeente. Hoe hoger de solvabiliteit, des te groter de buffer die gemeenten hebben om tegenvallers op te vangen. Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten. De solvabiliteit van Dongen is met 14% niet erg hoog. Dat is wel het geval met de netto schuldquote, Deze geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Deze staat in Dongen op 90% (het gemiddelde in Nedeland is 49%)

Veenbrand
Aan de cijfers koppelt BDO een indringende waarschuwing. ,,Een financiële veenbrand teistert de Nederlandse gemeenten. Steeds meer schieten in het rood, de tekorten lopen op.” En daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog eens bovenop. ,,Deze crisis zal zonder twijfel een grote impact hebben op de financiële positie van gemeenten, terwijl zo blijkt uit ons onderzoek ook zonder deze crisis al sprake was van toenemende tekorten”, concludeert het rapport. De grootste kostenpost: het sociaal domein, verzamelnaam voor de bijstand, de ondersteuning thuis, de jeugdzorg.

De onderzoekers hebben bij de financiële analyses van de gemeenten onder meer gekeken naar de jaarrekeningen 2018 en naar de begrotingen 2020. Maar ook naar het geld dat een gemeente in kas heeft om risico’s op te vangen.

Reacties