Opbrengsten zonnepark Tichelrijt zorgen voor discussie in raad

Foto: Pixabay License

Een meerderheid van de Dongense gemeenteraad vindt het niet nodig om garanties af te dwingen dat de opbrengsten uit het toekomstige zonnepark Tichelrijt volledig ten goede komen aan (duurzaamheids)projecten in Dongen.

De oppositiepartijen D66, CDA en Ouderenpartij Dongen hadden daarvoor een motie ingediend, maar dat ging VVD, PvdA en Volkspartij net een stapje te ver. Als alles volgens plan verloopt wordt in het begin van 2021 zonnepark Tichelrijt operationeel. Vorig jaar tekenden de gemeente en het Energiefonds van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met onder meer voorwaarden voor de besteding van de overwaarde. Rond eind september moet het financiële plaatje rond zijn.

Moreel bezwaar
‘Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is zoiets vast te leggen, maar daarnaast vraag ik me af of dit moreel gezien wel een gepaste vraag is, ‘ zo reageerde VVD-woordvoerde Pieter Brooijmans op de motie. En zo dacht ook Frits Klijs van de Volkspartij erover. ‘Het zonnepark is dan wel een initiatief van de gemeente, maar de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij maakt het mogelijk en die hebben hun focus op Brabant en niet exclusief op Dongen.‘

D66-raadslid Joeri de Jong zag echter geen enkel moreel bezwaar om zo’n vraag te stellen. ‘Waarom zou dat niet kunnen? Ik heb altijd geleerd dat vragen vrij staat. De BOM geeft bovendien zelf op haar website aan dat ze het rendement van zonneparken zoveel mogelijk lokaal in wil zetten. Het is dus de doelstelling van de BOM zelf’, merkte het raadslid op.

D66: niet blij met obligaties
Het zonnepark Tichelrijt wordt een burgerzonnepark. Dat betekent dat Dongenaren daarin kunnen deelnemen. En daarvoor hebben de gemeente en het Energiefonds gekozen voor obligaties. Deze vorm van financiële inbreng is zo’n beetje gemeengoed in de markt van zonneparken en is al succesvol gebleken.

Maar die obligaties, dat zat D66 ook al niet lekker. Want volgens De Jong zijn obligaties lang niet voor iedereen haalbaar. ‘Nu gebeurt precies waarvoor D66 al gevreesd had. Alleen welgestelde inwoners kunnen meedoen en wij hadden zo graag gezien dat deelname voor iedere Dongenaar bereikbaar was, bijvoorbeeld door een fondsbijdrage, waarvan alle inwoners kunnen profiteren. Obligaties zijn bovendien zeer risicivol en aangezien de gemeente de initiatiefnemer is, hebben we ook een zorgplicht naar onze inwoners toe’.

Meedoen voor grote groepen bereikbaar
Volgens wethouder René Jansen viel het met het elitaire nog wel mee. ‘De obligaties gaan waarschijnlijk 50 euro kosten per certificaat. Dat is dus echt niet alleen voor welgestelden’.  In de participatieovereenkomst die nu wordt uitgewerkt, wordt afgesproken onder welke voorwaarden de obligaties worden aangeboden.’ De wethouder bracht ook licht in de duisternis over de besteding van de opbrengsten. ‘De gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen. Ik kan uiteraard een verzoek neerleggen om de opbrensgten zoveel mogelijk in Dongen te herinvesteren, maar een toezegging kan ik niet doen. De BOM is ook de geldschieter voor dit zonnepark. Die investeert vele miljoenen hierin. Zonder hen hadden we dit park nooit kunnen realiseren. Maar ik zal uw verzoek meenemen in de besprekingen voor de samenwerkingsovereenkomst.’

En dat was voor VVD, PvdA en Volkspartij Dongen, die een meerderheid in de raad hebben, voldoende. De motie was voor hen verder overbodig.

Reacties