Het coronaspoorboekje van Rutte; wat mag weer en wanneer?

Foto: Videostill

Premier Rutte maakte woensdagavond tijdens de persconferentie de voorgenomen route bekend voor een geleidelijke weg uit de lockdown. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ‘vertaalde’ deze route voor onze regio. Lees hieronder wat er op termijn versoepeld  kan gaan worden en wanneer dat zo is.

Landelijke maatregelen
Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden, aldus het kabinet. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Het advies ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ is veranderd in ‘Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand’.

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte, zo gaf de premier aan.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:
School
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
  Bibliotheken
 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
  Openbaar vervoer
 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen

 • Vanaf maandag 11 mei aanstaande wordt een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling, te beginnen in 25 verpleeghuizen.
 • In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan.

Mondkapjes
In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder?
De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van de samenleving en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid, zo benadrukte het kabinet.

Verwachting per 1 juni
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:
  o een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  o bezoekers moeten reserveren;
  o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni
Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli
Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september
Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Alle contactsporten en binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Steunmaatregelen agrarische sector
Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de frites-aardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf vandaag alvast melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie. Met het oog op de snelheid kunnen ondernemers zich vooruitlopend op de goedkeuring alvast aanmelden bij RVO. Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigde eerder al aan 650 miljoen extra beschikbaar te stellen voor deze groep. Daarvan gaat 600 miljoen euro naar de sierteeltsector en voedingstuinbouw. De overige 50 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld aan de frites-aardappelsector.

Regionale maatregelen
In de regio heeft nader overleg met partijen plaats om te kijken hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwe maatregelen. De uitkomsten hiervan zullen wij na vaststelling met u delen.

Dongense samenleving
Stap voor stap worden de maatregelen versoepeld. We zijn en blijven in gesprek met alle betrokken partijen in Dongen. We bekijken samen hoe we de versoepeling van de maatregelen in Dongen in praktijk kunnen brengen.

Sport
We zijn en blijven in goed contact met alle buiten- en binnensportverenigingen in de gemeente.

 • Binnensport
  Onder de binnensportverenigingen hebben wij geïnventariseerd voor welke jeugdleden zij buiten georganiseerd sporten willen mogelijk maken. Diverse verenigingen hebben deze wens aangegeven en er zijn inmiddels afspraken gemaakt. Zo gaat Van Gils Sport bijvoorbeeld buiten training verzorgen op de velden van MHC Liberty. Diverse sportverenigingen kunnen gebruik maken van de buitenruimte rondom zwembad De Vennen.
 • Sporten voor jongeren die niet lid zijn van een club
  Het kabinet heeft buitensportverenigingen opgeroepen om open trainingen aan te bieden voor kinderen/jongeren die geen lid zijn. Diverse verenigingen in Dongen geven daar graag gehoor aan. In week 20 publiceren wij een overzicht met het sportaanbod voor niet-leden in de Informatiekrant en op www.dongen.nl.
 • Fotoserie
  Huisfotograaf Jan Stads heeft een fotoserie gemaakt van sportende jeugd. Deze fotoserie is geplaatst op de Facebookpagina van de gemeente Dongen en komt ook in de Informatiekrant van week 20 te staan.

Recreatie en toerisme
Wethouder René Jansen (recreatie en toerisme) en de contactpersoon voor recreatie en toerisme in onze gemeentelijke organisatie hebben in week 19 contact gehad met ruim 20 ondernemers in de sector. De ondernemers waardeerden het contact. Het beeld is dat de ondernemers goed op de hoogte zijn van de maatregelen en dat zij uitkijken naar meer ruimte om bezoekers te mogen ontvangen. Zij treffen daar voorbereidingen voor. De besturen van 100 grote attractieparken werken aan maatregelen voor een herstart. De komende dagen verwachten wij hier meer duidelijkheid over in relatie tot speelaccommodaties.

Horeca
De komende dagen leggen we contact met horecaondernemers in onze gemeente. Uit deze inventarisatie moet onder andere blijken of zij hulp nodig hebben bij het invullen van de 1,5 meter maatregel voor terrassen en waar zij tegenaan lopen. We vragen hoe we kunnen helpen, bijvoorbeeld door extra ruimte beschikbaar te stellen.

Cammeleur(partners)
De maatregelen hebben ook invloed op De Cammeleur. Met de Cammeleur-partners wordt een plan van aanpak opgesteld voor het hervatten van de dienstverlening van De Cammeleur, passend binnen de maatregelen, voor de periode van juni tot en met september 2020.

Reacties