Volckaert: “Corona lijkt momenteel stabiel”

Foto: Pixabay License

Corona lijkt bij Volckaert momenteel stabiel. Dat meldt de zorginstelling in een update op de eigen website. Het crisisteam komt daarom voorlopig nog eenmaal per week bijeen. “Het blijft een bijzondere tijd. Het is moeilijk in te schatten hoe het Corona-virus zich ontwikkelt. Hou vol en blijf de maatregelen in acht nemen!” aldus het bericht.

Cliënten en verwanten hebben deze week een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat het welzijn van cliënten en de veiligheid van medewerkers prioriteit is en blijft. “Wij zien het ongeduld echter toenemen in Nederland en ook bij Volckaert. We kijken naar de mogelijkheden voor cliënten om vanuit de tuin eventueel contact te kunnen hebben met verwanten. We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. En een en ander moet meerwaarde hebben, veilig en uitvoerbaar zijn. Volckaert volgt de richtlijnen van RIVM. Deze veranderen regelmatig dus gebruik de link www.rivm.nl om op de hoogte te blijven. De persconferentie van dinsdag 21 april was duidelijk: de verpleeghuizen blijven voorlopig dicht voor bezoek.”

In de brief geeft Volckaert aan dat men het belangrijk vindt dat de cliënt, naar buiten kan, zeker nu het mooie weer zich steeds vaker laat zien. “Op verschillende afdelingen is dit gemakkelijk te realiseren omdat ze beschikken over een tuin. Op een aantal afdelingen is dit vooralsnog niet mogelijk. We onderzoeken de mogelijkheden om elke cliënt op elke locatie de gelegenheid te geven om naar buiten te kunnen.”

Vanzelfsprekend is er in de brief ook aandacht voor het gemis aan contactmomenten tussen cliënten en hun verwanten: “We onderzoeken de mogelijkheden om het contactmoment met de verwant te combineren met het buiten vertoeven van de cliënt. We willen dit georganiseerd vormgeven en, hoe goed bedoeld ook, geen losse initiatieven faciliteren. We hebben inmiddels namelijk ook de keerzijde van de medaille ervaren. Het zien en spreken van een verwant brengt emoties met zich mee die vragen om nazorg, voor zowel de cliënt als de verwant. We zullen samen steeds moeten blijven kijken naar de toegevoegde waarde voor onze cliënten, en moeten blijven monitoren of het middel bij het doel past. Dat zal per cliënt en cliëntendoelgroep, woonsituatie en belasting voor de medewerkers worden bekeken en uitgevoerd. Volckaert gaat hierbij uit van mogelijkheden van zowel de cliënt, de verwant als de medewerker, en willen deze zoveel mogelijk benutten.”

Testbeleid zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers die klachten hebben, maar nog werken (op minder dan 1,5 meter van cliënten), worden getest.  Waar nodig krijgen medewerkers in afstemming met hun teammanager, persoonlijke beschermende maatregelen aangereikt. Zij krijgen bovendien een instructie hoe deze middelen te gebruiken.

Huidige stand van zaken COVID-19 positief geteste cliënten bij Volckaert

De huidige stand van zaken m.b.t. aantal en verloop coronabesmettingen binnen Volckaert is als volgt:

Totaal: 14 cliënten
waarvan
8 overleden
5 hersteld
1 besmette cliënt (locatie Dongepark)

Bij een verdenking van corona is de specialist ouderengeneeskunde in the lead voor het medisch handelen en de eventuele inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een besmetting komt een lokaal crisisteam bijeen dat het protocol volgt. Het lokale crisisteam maakt ook de afspraken voor het eventueel afschalen na een coronabesmetting.

Cohortafdeling Vlieland
Cohortafdeling Vlieland in Oosterhout is vanaf donderdag 23 april gesloten omdat er minder vraag is dan verwacht.

 

Reacties