Nieuwe centrummanager Hans van Aalst: “Niet klagen, maar doen”

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Vanaf 1 mei meldt Hans van Aalst (44) zich in zijn nieuwe rol als centrummanager voor Dongen. Zijn taak: het centrum van Dongen een nieuwe boost geven en werken naar een ‘gezond’ Dongens centrum met toekomstperspectief.

De functie van centrummanager is nieuw voor Dongen. Namens de gemeente Dongen is er de afgelopen jaren een ‘mogelijkmaker’ actief geweest. Deze functie is opgeheven per 1 januari 2020. Nu laat de gemeente het aan Dongen Promotion over om daar een vervolg aan te geven en dat doet de ondernemersvereniging voortvarend. Hoewel de gemeente nog geen groen licht gegeven heeft voor de invoering van reclamebelasting, waaruit de centrummanager uiteindelijk bekostigd moet worden, gaat van Aalst vanaf 1 mei aan de slag om het centrum in Dongen nieuw elan te geven.

Hans van Aalst heeft zelf ervaring als retailer. Hij begon met een kledingwinkel in Valkenswaard, waar hij destijds woonde. Van Aalst werd ook lid van de gemeenteraad in die plaats en hield zich in die functie onder meer bezig met centrumontwikkeling waarvoor hij altijd warme belangstelling had. Hij breidde zijn activiteiten in die branche geleidelijk uit met winkels in andere plaatsen, waaronder Zeist. Daar kwam Hans van Aalst vier jaar geleden in aanraking met het centrummanagement en werd hij benaderd om mee te denken in de wereld van de centrumondernemers. Later nam hij de taak van centrummanager zelf op zich en schoolde hij zich bij op dit vakgebied op de Centrum Management Academy. Het resulteerde in de oprichting van zijn eigen bedrijf ‘Citymasters’. Inmiddels is van Aalst sinds maart van dit jaar actief als centrummanager in Gouda.

“Samenwerking is de basis voor het werken naar een aantrekkelijk centrum” zegt van Aalst. “Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente vormen samen de zogenaamde ‘gouden driehoek’. De een kan niet zonder de ander, deze drie partijen moeten gezamenlijk aan de slag om te werken aan een opleving van het centrum. Al deze partijen zijn erbij gebaat dat Dongen een aantrekkelijk centrum heeft waar de mensen graag naar toe komen. Het is een gezamenlijke inspanning. Het is mijn taak als centrummanager om deze partijen bij elkaar te brengen en de leiding hierin te nemen. Een ondernemer is geen klager. Maar denkt in kansen en mogelijkheden. Zo zit ik zelf ook in elkaar: ‘niet klagen, maar doen.’ Er liggen stevige uitdagingen, de leegstand moet bijvoorbeeld opgelost worden, het centrum moet – ook op de lange termijn – vitaal blijven. Als je een heldere visie hebt waar je centrum voor staat dan kun je daar de juiste ondernemers bij zoeken. Een ondernemer moet bij de plaats passen.”

De coronacrisis zorgt op een ongekende manier voor een enome uitdaging. “Je zal nu maar ondernemer zijn” zegt Hans van Aalst, “en bijvoorbeeld net een nieuwe collectie ingekocht hebben. Het is een uitdagende tijd waarin veel ondernemers zelfs mede-afhankelijk zijn van regelingen vanuit de overheid. We moeten door deze tijd heen komen en belangrijk daarbij is dat de Dongenaren de lokale winkels blijven bezoeken. De inwoners hebben zelf grote invloed op het bestaansrecht van de winkeliers in een dorp. Als je lokaal winkelt dan werk je zelf mee aan de toekomst van een aantrekkelijk centrum met een ruim aanbod. Heel belangrijk hierbij is de communicatie naar de Dongense consument. Er wordt al hard gewerkt aan ideeën hoe we dit vorm gaan geven.”

“Ik hoop wat toe te kunnen voegen aan de beleving van het centrum in Dongen. Samen met de winkeliers, de dienstverleners, de gemeente en de vastgoedeigenaren ga ik er keihard aan werken om het centrum in Dongen toekomstbestendig en levendig te maken. Iedere ondernemer is even belangrijk, klein of groot, dat maakt niet uit. Ik neem de vragen en suggesties van iedereen even serieus. Het werken naar een aantrekkelijk en actief centrum moet gebaseerd zijn op vertrouwen tussen alle partijen. Solidariteit is belangrijk. Vandaar ook het voorstel voor het invoeren van reclamebelasting wat nu ligt bij de gemeenteraad. Het is dan ook van groot berlang dat dit snel na de vakantie in behandeling genomen wordt. Het invoeren hiervan is de enige manier om te kunnen werken aan een vitale toekomst voor het centrum in Dongen. “

Foto’s: Jan Stads:Pix4Profs

Reacties