Let op! De geldnoodscan van 155 is géén aanvraag VOZO/TOZO

Foto: Pixabay License/Chronomarchie

Ondernemers denken onterecht nadat ze de geldnoodscan op 115.nl hebben ingevuld ook een aanvraag hebben gedaan voor VOZO/TOZO.

Geldnoodscan is geen aanvraag!
Veel Oosterhoutse ondernemers die de geldnoodscan van www.155.nl hebben ingevuld denken dat zij hiermee ook een aanvraag voor de VOZO of TOZO hebben ingediend. Dat is dus NIET het geval. De geldnoodscan van www.155.nl is slechts een middel om te checken of een ondernemer in aanmerking komt voor de VOZO/TOZO. Hiermee is er nog geen aanvraag voor de VOZO/TOZO ingediend.

VOZO en TOZO
De TOZO-regeling is op 22 april 2020 gepubliceerd in het Staatsblad van de rijksoverheid. De verwachting is dat de gemeente Ooterhout de TOZO-regeling eind april op de gemeentelijke website beschikbaar kunnen stellen. Gemeenten die ondernemers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Daarvoor kan de gewone voorschotbepaling uit de Participatiewet gebruikt worden (artikel 52 P-wet). Voor ondernemers die in Oosterhout wonen is er een mogelijkheid om een voorschot voor ondersteuning zelfstandige ondernemers aan te vragen.

Hoe vraag je VOZO/TOZO wel aan?
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de VOZO zijn:

  • Gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Woont en verblijft rechtmatig in Dongen;
  • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Zodra het Rijk met de definitieve regeling (Tozo) komt zal de gemeente de aanvraag voor het voorschot aanmerken als een aanvraag voor de Tozo en ontvang je een definitief besluit. De dan al verstrekte voorschotten worden met de definitieve uitkering verrekend.

KLIK HIER voor het aanvragen van de VOZO

Reacties