Dongense kinderen beginnen voorzichtig weer met sporten

Foto:

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet besloten om de maatregelen rondom georganiseerd sporten in de buitenruimte voor jeugd te verruimen. Aan de gemeenten is gevraagd daarbij een regierol te pakken. In dit artikel lees je wat dat betekent in de gemeente Dongen.

Gefaseerde aanpak
De gemeente Dongen voor een gefaseerde aanpak om zo iedereen de tijd te geven om op te starten, de protocollen en richtlijnen helder te krijgen en te monitoren hoe de handhaving verloopt. De eerste stap is om de buitensportverenigingen te ondersteunen bij het hervatten van hun trainingen voor de jeugd. De volgende stap is om met binnensportverenigingen te bekijken waar zij met ondersteuning/aanpassing buiten kunnen gaan sporten. Daarna kijken we ook naar initiatieven van overige sportaanbieders en samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld het onderwijs.

Samenwerking / contact
In de loop van de vorige week is samenwerking en afstemming gezocht met de Dongense verenigingen voor buitensport. Via whatsapp, mail en telefonisch is er contact geweest met de tennisclubs BAS Dongen en TC De Wiel, atletiekvereniging Atledo, handbalvereniging Dongen, hockeyclub Liberty en de voetbalclubs DVVC, Olympia ’60, VV ONI en VV Dongen. Op vrijdag 24 april heeft met vertegenwoordigers van deze clubs een videocall plaatsgehad onder regie van wethouder RenĂ© Jansen en Nathalie Verdult, beleidsadviseur maatschappelijk beleid van de gemeente Dongen. Daarbij zijn de richtlijnen besproken en praktische zaken met elkaar gedeeld. Bij de clubs is veel enthousiasme en vertrouwen om vanaf volgende week woensdag 29 april de trainingen voor de jeugd te hervatten.

Protocol
De 9 Dongense buitensportverenigingen hebben na afloop van de videocall een protocol ontvangen. Daarin staat een toelichting op de rol van de gemeente en de wijze van aanpak (fasering). Met daarbij ook een aantal bijlagen die maatregelen/adviezen per doelgroep geven.
Het protocol en de bijlagen hebben we voor uw raad toegevoegd aan deze mail.

Afspraak
Afgesproken met de sportclubs is om volgende week vrijdag 1 mei opnieuw een videocall met elkaar te beleggen en dan de ervaringen van de eerste week met elkaar te delen.

Reacties