Inwoners van Dongen kunnen participeren in Zonnepark op Tichelrijt

Foto: Pixabay License

In een raadsinformatiebrief informeert de gemeente over de voortgang van de realisatie van een zonnepark op bedrijventerrein Tichelrijt.

Verkenning inwonerparticipatie
Samen met de BOM Renewable Energy (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Energiecoöperatie Dongen en de Rebel Group (tevens betrokken bij de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant) is de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar inwonerparticipatie. “We hebben gekeken hoe inwoners van de gemeente Dongen zo goed mogelijk kunnen participeren in het zonnepark en kunnen profiteren van de opbrengsten.” aldus de gemeente.

Er is na onderzoek één scenario naar voren gekomen dat op draagvlak kan rekenen bij alle betrokken partijen. Namelijk participatie door middel van obligaties. De uitvoerbaarheid van dit scenario is goed, de looptijd is met 15 jaar te overzien en het risico is beperkt. Dit concept wordt reeds breed toegepast in de markt bij zonneparken en heeft zich meermaals bewezen.”

Deze optie gaat volgens de gemeente de basis vormen voor participatie in het zonnepark Tichelrijt, waarbij inwoners van de gemeente Dongen in staat worden gesteld om mee te doen. De partijen gaan nu verder met het proces om te komen tot een participatieovereenkomst waarin bovenstaande uitgangspunten een plaats moeten krijgen. De verwachting is dat de financiële afrekening eind 2020 kan worden vastgesteld.

Planning realisatie
Binnenkort tekenen de gemeente en de BOM (Energiefonds Brabant) een opstalovereenkomst. Daarna wordt de locatie op Tichelrijt III verpacht aan de BOM voor de realisatie van het zonnepark. De gesprekken hierover hebben nu plaats. Ook heeft de BOM de aanbesteding voor de realisatie en onderhoud van het zonnepark opgestart. De planning is dat aan het einde van het derde kwartaal in 2020 alle projectcontracten en de financiering rond zijn.

Ook moet dan de financiële inbreng door inwonerparticipatie zijn opgehaald. Daarna kan de bouw van het zonnepark beginnen. Oplevering heeft dan plaats ongeveer gelijktijdig met of net voor de geplande oplevering van de netaansluiting (eerste kwartaal 2021). Wij zullen u blijven informeren over de voorgang van dit proces.

De Gemeente houdt wel een slag om de arm in verband met de mogelijke effecten van de  coronacrisis op de planning. “Wij zijn hierover permanent in gesprek met de partners en houden uiteraard samen de vinger aan de pols.”

 

Reacties