Akoestisch onderzoek in broederhuis Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Bouwvast Beheer, de huurder van het voormalig broederhuis Glorieux, gaat een akoestisch onderzoek uitvoeren. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in het verweerschrift naar de commissie voor de bezwaarschriften.

In die commissie worden ook de bezwaren behandeld die omwonenden massaal hebben ingediend tegen de vergunning, die de gemeente onlangs verleende om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken.

Door: Bernadette Klerx

De buurt stapte daarop naar de rechter en die gaf de bewoners gelijk. Eerst moeten alle bezwaren en een eventuele beroepsprocedure afgehandeld zijn voordat de arbeidsmigranten mogen komen’ zo luidde het oordeel van de rechtbank. De rechter vond namelijk dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat de komst van zo’n grote groep arbeidsmigranten geen aantasting zou vormen voor het woon- en leefklimaat in de directe omgeving.

Verbazing en ongenoegen
‘Hoe gaan we nu verder?’ En ‘wanneer is dat akoestisch onderzoek klaar?’ waren vragen die de raad gisteren bezighielden. Maar de raad was vooral ook niet te spreken over de manier waarop het proces is verlopen. ‘Ik heb met verbazing en ongenoegen de uitspraak van de rechter gelezen, met name het argument van de impact op het woon- en leefklimaat. Dit is niet goed voor het proces tussen de gemeente en de bewoners en dat terwijl wij nota bene zo vaak in de raad erop gehamerd hebben dat er draagvlak onder de bewoners moet zijn’, zo sprak VVD-raadslid Angela Horsten haar verontwaardiging uit.

CDA-raadslid André Vonk sloot zich daar meteen bij aan. ‘We hebben onvoldoende aangetoond dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast. Ook wij hebben daar al vaak iets over gezegd en dat is nu voor de rechter ook een prangende zaak geweest. Hoe moeten we nu verder en wanneer kunnen we de resultaten van dat akoestisch onderzoek verwachten?’ Ook Cees Zwaal van de Volkspartij Dongen wilde graag weten wat de consequenties zijn van de uitspraak van de rechter voor de voortgang en hij vroeg zich af hoe Leystromen, de eigenaar van het gebouw, in deze kwestie staat.

Verweerschrift
Wethouder Van Boxtel kon niet veel meer vertellen dan dat de uitkomsten van het onderzoek meegenomen worden bij het verweerschrift. De uitspraak van de rechter over de aantasting van het woon- en leefklimaat was ook haar enigszins rauw op het dak gevallen, zo bleek uit haar antwoord. ‘Het gebouw had eerst de bestemming maatschappelijk en heeft nu de bestemming ‘wonen’ gekregen. Wij hebben altijd zo geredeneerd dat de bestemming ‘maatschappelijk’ veel meer aanleiding zou kunnen geven tot aantasting van het woon- en leefklimaat dan de bestemming ‘wonen’. Bovendien hebben we een hele reeks maatregelen en eisen in de vergunning opgenomen. Maar we zullen nog eens goed gaan motiveren waarom wij denken dat een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is en daar nemen we de uitkomsten van het akoestisch onderzoek ook in mee. Die resultaten verwacht ik eind april.’

De wethouder liet nog weten dat Bouwvast Beheer het directe aanspreekpunt is. ‘Leystromen is wel de eigenaar van het gebouw, maar Bouwvast Beheer is de aanvrager van de vergunning’.

Reacties