Aantal nieuwe WW-uitkeringen in Noord-Brabant steeg met 29% in maart

Foto: Flickr

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in maart 2020 toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Daarnaast deden ook winkelpersoneel en chauffeurs vaker een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel en vervoer & logistiek.

In Nederland vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca, uitzendbedrijven en cultuursector
In maart 2020 ontstonden in Noord-Brabant 5.495 nieuwe WW-uitkeringen en werden 4.138 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 29% toe ten opzichte van februari 2020. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 15% lager dan in februari 2019.

Afgelopen maand nam landelijk het aantal nieuwe uitkeringen vooral toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur en sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer & logistiek valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Ook vanuit deze sectoren kwamen er meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen
Eind maart 2020 telde Noord-Brabant 38.258 WW-uitkeringen. Dat is 2,8% van de Noord-Brabantse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in maart toe met 1.333 uitkeringen (4%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nog altijd 2.352 lager (-6%).

In maart 2020 nam in alle Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s het aantal WW-uitkeringen toe, ten opzichte van februari 2020. Procentueel gezien was de toename in deze periode het grootst in West-Brabant. In die regio verstrekte het UWV eind maart 10.480 WW-uitkeringen; 5% meer dan een maand daarvoor. In Midden-Brabant nam het aantal WW-uitkeringen in dezelfde periode toe met 4% tot 7.209. Ook in de regio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel nam het aantal WW-uitkeringen in maart 2020 toe met 4%, ten opzichte van februari 2020, tot respectievelijk 7.509 en 3.940. In Noordoost-Brabant kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 8.868. Dat is 1% meer dan in februari 2020.

Overal in Nederland toename WW
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-7%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Dongen
In Dongen viel de stijging van het aantal werklozen vorige maand wat lager uit de het gemiddelde in Brabant. In Dongen gaat het om 323 WW uitkeringen tegenover 318 in februari, een stijging van 1,6%. In totaal is in Dongen nu 2,3% van de beroepsbevolking werkloos. In vergelijking met maart 2019 is overigens nog steeds sprake van 21% minder WW uitkeringen in ons dorp. Gevreesd wordt dat het aantal WW uitkeringen de komende tijd wel zal stijgen.

Reacties