Gemeente ontvangt 9.000 mondkapjes van Dongense bedrijven

Foto: Pixabay License /Tumisu

Afgelopen week hebben burgemeester en wethouders zo’n 9.000 mondkapjes in ontvangst genomen die zijn gedoneerd door lokale ondernemers.

ECCO en Van Cranenbroek doneerden de beschermingsmiddelen. Ze worden lokaal en landelijk verdeeld op plekken waar ze hard nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. Burgemeester Marina Starmans is blij met de gift: “Het is mooi om te ervaren dat onze ondernemers meeleven en helpen waar mogelijk.”

Burgemeester Marina Starmans bezocht de Dongense vestiging van Van Cranenbroek en nam de mondkapjes in ontvangst van de heren Van de Pas (links) en Janssens.

Raymond Mente bood namens ECCO Leather hulp aan: “Wij hebben medicinale maskers laten overkomen vanuit onze fabriek in Xiamen in China. Deze wilden we graag beschikbaar stellen aan zorgverleners in Dongen. Daarom namen we contact op met de gemeente.” Tim Janssens van Van Cranenbroek geeft een soortgelijke reactie: “Via een leverancier kregen we een lading mondkapjes aangeboden. We wilden dat ze terecht zouden komen bij medewerkers die zorg verlenen aan kwetsbare personen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Daarom hebben we de hulp van de gemeente ingeschakeld.”

Wethouder Petra Lepolder (Economische Zaken) bezocht ECCO Leather in Dongen, waar zij de mondkapjes overhandigd kreeg door Raymond Mente.

Vraag en aanbod
Sinds bekend is dat er tekorten aan mondkapjes zijn, heeft de gemeente onder andere bij Thebe, GGZ, Volckaert en Maria-oord de vraag geïnventariseerd. Daar bleek de behoefte aanwezig. Het aanbod van de twee Dongense bedrijven en de vraag van lokale zorgaanbieders werden vervolgens bij elkaar gebracht. Ongeveer de helft van de maskers is inmiddels lokaal verdeeld onder Thebe, Volckaert en Maria-oord. De andere helft is naar een provinciaal distributiecentrum voor verzorgings- en verpleeghuizen verzonden. Via dit centrum gaan de mondkapjes naar plekken in Nederland waar ze het hardst nodig zijn.

Arnoud van den Broek, bode van de gemeente Dongen, bezorgde de mondkapjes bij het Volckaert-kantoor aan de Hoge Ham in Dongen.

Samenwerking
Volckaert en Maria-oord in Dongen hebben een gezamenlijk crisisteam ingericht rondom de aanpak van corona. De verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen pakken beide zorgorganisaties gezamenlijk op. Ellie Biemans, clustermanager bij Volckaert, is de Dongense bedrijven dankbaar voor de mondkapjes: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe lokale, niet zorg gebonden ondernemers hun hart tonen. In tijden van crisis klopt het Dongense hart nog net een beetje sneller. We doen het in Dongen echt samen.”

Ellie Biemans, clustermanager bij Volckaert, is blij met de hulp van de ondernemers in Dongen.

Reacties