Digitale raadsvergadering donderdag 16 april

Foto:

De gemeenteraad van Dongen vergadert donderdag 16 april digitaal. De raads- en collegeleden zijn vanuit huis digitaal aanwezig via het programma Microsoft Teams. De voorzitter en de griffier zijn aanwezig in de raadszaal.

Insprekers kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar [email protected] om digitaal in te spreken. De vergadering wordt live gestreamd en is op donderdag 16 april 20.00 uur te zien via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Dongen: https://dongen.notubiz.nl. Ook Langstraat Media zal de raadsvergadering uitzenden via www.langstraatmedia.nl. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Er wordt onder andere gesproken over de impact van het coronavirus in Dongen.

Op 7 april stemde na de Raad van State en de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer in met de noodwet digitale besluitvorming. De noodwet is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee van kracht. Dat betekent dat de gemeenteraad niet meer fysiek bij elkaar hoeft te komen om een besluit te kunnen nemen.

Reacties