Ook Volckaert hard geraakt door corona

Foto: Pixabay License/iXimus

Bij Volckaert in Dongen en Oosterhout zijn de laatste weken in totaal 8 bewoners overleden ten gevolge van het coronavirus. Drie cliënten zijn hersteld en er zijn op dit moment nog twee cliënten, die positief getest zijn op COVID-19, waarvan 1 op de locatie Oosterheem en 1 op de locatie Dongepark.

Het coronabeleid wordt bepaald binnen een speciaal daarvoor samengesteld crisisteam vanuit de drie fusiepartners (De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring). De uitvoering van dit beleid binnen Volckaert wordt aangestuurd door een Volckaert Crisisteam. Bij een besmetting op een afdeling wordt direct een Lokaal Crisisteam samengesteld. Deze bestaat uit iemand van het Volckaert Crisisteam, de teammanager van de betreffende afdeling, de arts en indien nodig iemand van de ondersteuning (zoals HR, beleid, etc.). Bij het opstellen van beleid worden de landelijke of regionale richtlijnen van onder andere RIVM, GHOR/GGD, ROAZ/RONAZ gevolgd. Bij Volckaert wordt bij een besmetting een lokaal crisisteam samengesteld dat het vastgestelde protocol volgt. Bij een verdenking van corona is de specialist ouderengeneeskunde leidend voor het medisch handelen en de eventuele inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cohortafdeling Buurstede Oosterhout
Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland en Volckaert openden maandag 30 maart een zogenaamde cohortafdeling op zorglocatie Buurstede 17 in Oosterhout. Op de locatie is hard gewerkt om een afdeling gereed te maken voor de opvang van cliënten met corona die niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of overgeplaatst worden vanuit het ziekenhuis. Volckaert geeft hiermee net als andere zorgorganisaties gehoor aan de dringende oproep van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) en de ziekenhuizen in Brabant om een bijdrage te leveren aan de opvang van een naar verwachting grote groep patiënten die besmet zijn met corona. Op deze locatie zijn sindsdien 8 op COVID-19 positief geteste personen opgenomen. Twee personen zijn overleden, drie zijn er hersteld en er zijn nog 3 personen aanwezig op de afdeling

Testbeleid zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers die klachten hebben, maar nog werken (op minder dan 1,5 meter van cliënten) worden getest. Hiervan vindt momenteel een inventarisatie plaats. Medewerkers die voor de test in aanmerking komen, krijgen in afstemming met hun teammanager, persoonlijke beschermende maatregelen aangereikt. Zij krijgen bovendien een instructie hoe deze middelen te gebruiken.

Continuïteit zorgmedewerkers
Er zijn een aantal ziekmeldingen bij medewerkers maar op dit moment zijn er geen problemen met de continuïteit bij Volckaert.

De locaties van Volckaert zijn al vanaf 17 maart 2020, gesloten. Dit om cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Volckaert volgde hiermee het advies van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ). Het overlegorgaan bestaat uit alle organisaties in de langdurige zorg en thuiszorg in Noord-Brabant. De maatregelen houden onder meer in dat alle locaties van Volckaert sindsdien gesloten zijn voor bezoek en dat familieleden en verwanten cliënten niet mee naar huis kunnen nemen. “Elke beweging van een cliënt buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk. Het gaat hierbij om de bescherming van de kwetsbare medebewoners. De afdeling voor dagbehandeling is tijdelijk gesloten.” aldus een woordvoerster destijds.

Volg alle actuele informatie via www.volckaert.nl/coronavirus

Reacties