Minder theatervoorstellingen in Cammeleur

Foto:

Het aantal theatervoorstellingen in De Cammeleur wordt met 20% teruggeschroefd. Dat is een van de maatregelen om het jaar 2020 financieel gezond af te sluiten. De voorstellingen kosten meer dan
dat ze opleveren. Tegelijkertijd is een proces in gang gezet, dat ervoor moet zorgen dat de financiële positie van De Cammeleur ook in de toekomst gezond blijft.

Aan het concept van De Cammeleur ligt het niet, want dat is een succes gebleken. De grootste zorg op dit moment is hoe dat in de toekomst betaalbaar blijft. Daar komt nog bij dat ook de Cammeleur-partners net als alle andere verenigingen en instanties, een bezuiniging voor hun kiezen hebben gekregen van € 50.000 in 2022 tot € 125.000 vanaf 2023.

Door: Bernadette Klerx

Nieuwe koers
In de raadsvergadering van 16 april mag de raad zich uitspreken over de nieuwe koers om de Cammeleur toekomstbestendig te maken. Want het zal echt anders moeten, dat staat als een paal boven water. De Cammeleur-partners, Theek 5, ContourdeTwern, Kunstpodium en Stichting Donckhuys zijn al druk bezig met een ‘plan van aanpak’ om een betere balans te krijgen tussen het aanbod van diensten en het beschikbare geld. Dat plan moet vanaf 2021 operationeel worden en zal een reeks definitieve maatregelen bevatten. Sinds eind vorig jaar zijn al een aantal maatregelen genomen, die voor bezoekers direct voelbaar zijn: sluiting op de zaterdagavond en zondag als er geen activiteiten zijn, onderzoek naar de toekomst van De Geubel, verhoging van de horecaprijzen en verhoging van de huurprijzen van de zalen.

Wethouder: ‘niet alle voorstellingen zijn rendabel’
Voor de rest van het jaar komt daar dus ook nog vermindering van het aantal theatervoorstellingen bij, want ook al zit de theaterzaal vaak vol, toch is dit een kostenpost. Wethouder René Jansen daarover: ‘Het theater kost inderdaad meer dan het oplevert, want niet alle voorstellingen zijn rendabel. Diversiteit in het theateraanbod is prima, het kunnen niet allemaal kaskrakers zijn, maar
de balans moet niet te veel negatief doorslaan. We moeten op zoek naar een gezonde balans. Dat is ook een kwestie van ervaring opdoen en slim programmeren. Dat zal ook voor de toekomst moeten’.

Balans tussen inhoud en financiën
Met het concept achter De Cammeleur, samenwerking tussen vier sociaal-culturele instellingen, is niks mis. Dat blijkt uit een evaluatie die vorig jaar gehouden is onder medewerkers en bezoekers. Die
gaven De Cammeleur een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. De levendige sfeer, klantvriendelijkheid, gastvrijheid, toegankelijkheid en de goede voorzieningen en faciliteiten werden in het bijzonder
genoemd. Maar nu de toekomst. ‘Hoe houden we het concept ook financieel haalbaar’ is hierbij de grootste vraag en uitdaging. En daarom zijn de Cammeleurpartners samen hard aan de slag gegaan met een ‘transitieplan’ om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezonde financiële toekomst. Daarbij wordt ook nadrukkelijk ingezet op een nog intensievere samenwerking tussen partners.

Corona
De uitkomst van de onderzoeken en (tijdelijke) maatregelen wordt nog voor de zomervakantie verwacht. Eind 2020 moet er dan een definitief voorstel liggen over de toekomst van de Cammeleur. Het College houdt bij de planning en het besluitvormingsproces overigens wel een slag om de arm in verband met de huidige corona-crisis. ‘Het corona-virus ontwricht momenteel onze samenleving. Ook de Cammeleur-partners worden zwaar getroffen. Zowel De Cammeleur, De Geubel als De Poort zijn gesloten. Activiteiten en evenementen zijn geannuleerd. Waar mogelijk worden andere vormen
van dienstverlening ingezet (bijv. muziekonderwijs via beeldcommunicatie). Onduidelijk is nog wat de effecten van deze crisis zijn’, laat ze in het voorstel aan de gemeenteraad weten.

Reacties