Gemeenteraad komt met open brief aan Dongenaren

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In een open brief richt de gemeenteraad zich tot de inwoners van Dongen. Daarin wordt onder meer aangegeven dat men vanaf volgende week  digitaal vergadert  en te volgen is voor via onze lokale omroep Langstraat Media.

Dat laatste zal gezien het mislukte experiment op dat gebied van afgelopen donderdag nog een hele uitdaging worden. De beeld- en geluidskwaliteit van die uitzending waren van dramatisch niveau. Aanstaande donderdag zal tijdens de opiniërende raadsvergadering blijken of men er in geslaagd is dat probleem op te lossen.

 

De open brief van de gemeenteraad leest u hieronder

Hulde aan iedereen die zorgt voor een ander en zich inzet om het coronavirus te bestrijden

Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart en de rest van de wereld staat op zijn kop. Het coronavirus heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Onze gedachten zijn allereerst bij de zieken, de overledenen en hun nabestaanden.

Bedankt aan alle artsen, verplegend personeel en verzorgenden. Als gemeenteraad hebben wij enorm veel waardering en respect voor jullie en zeggen wij: Bedankt! Maar ook voor alle mensen die er op dit moment voor zorgen dat het normale leven zoveel mogelijk door kan gaan. Dank aan onze docenten, vuilnismannen, groenmedewerkers en handhavers. Vakkenvullers en internetmonteur, dank aan iedereen die ons dagelijks leven zo goed als mogelijk laat doorgaan. Dank dat jullie dag en nacht voor ons klaarstaan. En houd vol.

Wij hebben ook respect voor alle mensen in niet vitale beroepen, ouders die nu thuis werken en hun kinderen lesgeven, mantelzorgers op afstand. Vraag om hulp als het u teveel wordt. Het coronavirus treft ook u, onze gezonde inwoners. Ziek en gezond, alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de druk op de zorg afneemt, er minder mensen ziek worden zodat wij elkaar op termijn weer de hand kunnen schudden. Dat we u kunnen zien op het terras in het centrum, in de Cammeleur, bij onze sportclubs, onze verenigingen en in de raadszaal. Dat onze bedrijven weer allemaal open kunnen en iedereen weer naar buiten kan om elkaar te ontmoeten.

In 2018 koos u 21 inwoners uit uw midden om u vier jaar lang te vertegenwoordigen. Wij blijven dit doen, wij blijven besluiten nemen voor ons mooie gemeente Dongen. Vanaf vandaag hoeft dit niet meer fysiek en blijven ook wij thuis. Wij vergaderen vanaf volgende week digitaal en voor u via onze lokale omroep Langstraat Media te volgen. Wij hopen u in goede gezondheid snel weer te zien. Bij u of bij ons in uw raadszaal.

Let op elkaar, wij doen dat ook.

Namens de gehele gemeenteraad,
Plaatsvervangend voorzitter van de raad Pieter Brooijmans

Reacties